Small animals     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

ant

-

bọ cánh cứng +

beetle

-

con chim +

bird

-

lồng chim +

birdcage

-

tổ chim nhân tạo +

birdhouse

-

ong nghệ +

bumblebee

-

con bướm +

butterfly

-

sâu +

caterpillar

-

con rết +

centipede

-

con cua +

crab

-

con ruồi +

fly

-

con ếch +

frog

-

cá vàng +

goldfish

-

châu chấu +

grasshopper

-

chuột bạch +

guinea pig

-

chuột hamster +

hamster

-

con nhím +

hedgehog

-

chim ruồi +

hummingbird

-

con kỳ nhông +

iguana

-

côn trùng +

insect

-

con sứa +

jellyfish

-

mèo con +

kitten

-

bọ rùa +

ladybug

-

con thằn lằn +

lizard

-

con rận +

louse

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

marmot

-

con muỗi +

mosquito

-

con chuột +

mouse

-

con hàu +

oyster

-

bọ cạp +

scorpion

-

cá ngựa +

seahorse

-

con nghêu +

shell

-

con tôm +

shrimp

-

con nhện +

spider

-

mạng nhện +

spider web

-

con sao biển +

starfish

-

ong bắp cày +

wasp

-
con kiến
ant

-
bọ cánh cứng
beetle

-
con chim
bird

-
lồng chim
birdcage

-
tổ chim nhân tạo
birdhouse

-
ong nghệ
bumblebee

-
con bướm
butterfly

-
sâu
caterpillar

-
con rết
centipede

-
con cua
crab

-
con ruồi
fly

-
con ếch
frog

-
cá vàng
goldfish

-
châu chấu
grasshopper

-
chuột bạch
guinea pig

-
chuột hamster
hamster

-
con nhím
hedgehog

-
chim ruồi
hummingbird

-
con kỳ nhông
iguana

-
côn trùng
insect

-
con sứa
jellyfish

-
mèo con
kitten

-
bọ rùa
ladybug

-
con thằn lằn
lizard

-
con rận
louse

-
con sóc ngắn đuôi macmôt
marmot

-
con muỗi
mosquito

-
con chuột
mouse

-
con hàu
oyster

-
bọ cạp
scorpion

-
cá ngựa
seahorse

-
con nghêu
shell

-
con tôm
shrimp

-
con nhện
spider

-
mạng nhện
spider web

-
con sao biển
starfish

-
ong bắp cày
wasp