Tools     
Eines

-

l'àncora +

anchor

-

l'enclusa +

anvil

-

la fulla +

blade

-

la taula +

board

-

el cargol +

bolt

-

l'obreampolles +

bottle opener

-

l'escombra +

broom

-

el raspall +

brush

-

la galleda +

bucket

-

la serra circular +

buzz saw

-

l'obrellaunes +

can opener

-

la cadena +

chain

-

la serra mecànica +

chainsaw

-

el cisell +

chisel

-

la fulla de serra circular +

circular saw blade

-

el trepant +

drill machine

-

el recollidor +

dustpan

-

la mànega de jardí +

garden hose

-

el ratllador +

grater

-

el martell +

hammer

-

la frontissa +

hinge

-

el ganxo +

hook

-

l'escala de mà +

ladder

-

el pesacartes +

letter scale

-

l'imant +

magnet

-

la paleta +

hawk

-

el clau +

nail

-

l'agulla +

needle

-

la xarxa +

network

-

la femella +

nut

-

l'espàtula +

palette-knife

-

el palet +

pallet

-

la forca +

pitchfork

-

el ribot +

planer

-

les alicates +

pliers

-

el carretó +

pushcart

-

el rasclet +

rake

-

la reparació +

repair

-

la corda +

rope

-

el regle +

ruler

-

la serra +

saw

-

les tisores +

scissors

-

el cargol +

screw

-

el tornavís +

screwdriver

-

el fil de cosir +

sewing thread

-

la pala +

shovel

-

la filosa +

spinning wheel

-

la molla +

spiral spring

-

la bobina +

spool

-

el cable d'acer +

steel cable

-

la cinta adhesiva +

tape

-

el fil +

thread

-

l'eina +

tool

-

la caixa d'eines +

toolbox

-

la plana +

trowel

-

les pinces +

tweezers

-

el cargol de banc +

vise

-

l'aparell de soldadura +

welding equipment

-

el carretó +

wheelbarrow

-

el filferro / cable +

wire

-

l'encenall de fusta +

wood chip

-

la clau anglesa +

wrench

-
l'àncora
anchor

-
l'enclusa
anvil

-
la fulla
blade

-
la taula
board

-
el cargol
bolt

-
l'obreampolles
bottle opener

-
l'escombra
broom

-
el raspall
brush

-
la galleda
bucket

-
la serra circular
buzz saw

-
l'obrellaunes
can opener

-
la cadena
chain

-
la serra mecànica
chainsaw

-
el cisell
chisel

-
la fulla de serra circular
circular saw blade

-
el trepant
drill machine

-
el recollidor
dustpan

-
la mànega de jardí
garden hose

-
el ratllador
grater

-
el martell
hammer

-
la frontissa
hinge

-
el ganxo
hook

-
l'escala de mà
ladder

-
el pesacartes
letter scale

-
l'imant
magnet

-
la paleta
hawk

-
el clau
nail

-
l'agulla
needle

-
la xarxa
network

-
la femella
nut

-
l'espàtula
palette-knife

-
el palet
pallet

-
la forca
pitchfork

-
el ribot
planer

-
les alicates
pliers

-
el carretó
pushcart

-
el rasclet
rake

-
la reparació
repair

-
la corda
rope

-
el regle
ruler

-
la serra
saw

-
les tisores
scissors

-
el cargol
screw

-
el tornavís
screwdriver

-
el fil de cosir
sewing thread

-
la pala
shovel

-
la filosa
spinning wheel

-
la molla
spiral spring

-
la bobina
spool

-
el cable d'acer
steel cable

-
la cinta adhesiva
tape

-
el fil
thread

-
l'eina
tool

-
la caixa d'eines
toolbox

-
la plana
trowel

-
les pinces
tweezers

-
el cargol de banc
vise

-
l'aparell de soldadura
welding equipment

-
el carretó
wheelbarrow

-
el filferro / cable
wire

-
l'encenall de fusta
wood chip

-
la clau anglesa
wrench