Abstract terms     
Abstraktūs žodžiai

-
administracija
administration

-
reklama
advertising

-
rodyklė
arrow

-
uždraudimas
ban

-
karjera
career

-
centras
center

-
pasirinkimas
choice

-
bendradarbiavimas
collaboration

-
spalva
color

-
kontaktas
contact

-
pavojus
danger

-
meilės pripažinimas
declaration of love

-
nuosmukis
decline

-
apibrėžimas
definition

-
skirtumas
difference

-
sunkumas
difficulty

-
kryptis
direction

-
atradimas
discovery

-
netvarka
disorder

-
toluma
distance

-
atstumas
distance

-
įvairovė
diversity

-
pastanga
effort

-
tyrinėjimas
exploration

-
kritimas
fall

-
jėga
force

-
kvapas
fragrance

-
laisvė
freedom

-
vaiduoklis
ghost

-
pusė
half

-
aukštis
height

-
pagalba
help

-
slėptuvė
hiding place

-
tėvynė
homeland

-
švarumas
hygiene

-
idėja
idea

-
iliuzija
illusion

-
vaizduotė
imagination

-
intelektas
intelligence

-
kvietimas
invitation

-
teisingumas
justice

-
šviesa
light

-
žvilgsnis
look

-
nuostolis
loss

-
didinimas
magnification

-
klaida
mistake

-
žmogžudystė
murder

-
tauta
nation

-
naujiena
novelty

-
pasirinkimas
option

-
kantrybė
patience

-
planavimas
planning

-
problema
problem

-
apsauga
protection

-
atspindys
reflection

-
respublika
republic

-
rizika
risk

-
sauga
safety

-
paslaptis
secret

-
lytis
sex

-
šešėlis
shadow

-
dydis
size

-
solidarumas
solidarity

-
sėkmė
success

-
parama
support

-
tradicija
tradition

-
svoris
weight