Abstract terms     
Abstraktné pojmy

-
administratíva
administration

-
reklama
advertising

-
šípka
arrow

-
zákaz
ban

-
kariéra
career

-
centrum
center

-
voľba
choice

-
spolupráca
collaboration

-
farba
color

-
kontakt
contact

-
nebezpečenstvo
danger

-
vyznanie lásky
declaration of love

-
chátranie
decline

-
definícia
definition

-
rozdiel
difference

-
prekážka
difficulty

-
smer
direction

-
objav
discovery

-
neporiadok
disorder

-
diaľka
distance

-
vzdialenosť
distance

-
rozmanitosť
diversity

-
snaha
effort

-
prieskum
exploration

-
pád
fall

-
sila
force

-
vôňa
fragrance

-
sloboda
freedom

-
strašidlo
ghost

-
polovica
half

-
výška
height

-
pomoc
help

-
úkryt
hiding place

-
vlasť
homeland

-
čistota
hygiene

-
myšlienka
idea

-
ilúzia
illusion

-
predstavivosť
imagination

-
inteligencia
intelligence

-
pozvánka
invitation

-
spravodlivosť
justice

-
svetlo
light

-
pohľad
look

-
strata
loss

-
zväčšenie
magnification

-
chyba
mistake

-
vražda
murder

-
národ
nation

-
novinka
novelty

-
možnosť
option

-
trpezlivosť
patience

-
plánovanie
planning

-
problém
problem

-
ochrana
protection

-
odraz
reflection

-
republika
republic

-
riziko
risk

-
bezpečnosť
safety

-
tajomstvo
secret

-
pohlavie
sex

-
tieň
shadow

-
veľkosť
size

-
solidarita
solidarity

-
úspech
success

-
podpora
support

-
tradícia
tradition

-
hmotnosť
weight