Communication     
Komunikimi

-

Adresa +

address

-

Alfabeti +

alphabet

-

Makina përgjegjëse +

answering machine

-

Antena +

antenna

-

Thirrja +

call

-

Cd +

cd

-

Komunikimi +

communication

-

Konfidencialiteti +

confidentiality

-

Lidhja +

connection

-

Diskutimi +

discussion

-

Posta elektronike +

email

-

Argëtimi +

entertainment

-

Vegël ekspres +

express item

-

Makinë faksi +

fax machine

-

Industria e filmit +

film industry

-

Fonti +

font

-

Përshëndetje +

greeting

-

Përshëndetje +

greeting

-

Kartolinë përshëndetëse +

greeting card

-

Kufje +

headphones

-

Ikona +

icon

-

Informacioni +

information

-

Interneti +

internet

-

Intervista +

interview

-

Tastiera +

keyboard

-

Shkronja +

letter

-

Letra +

letter

-

Revista +

magazine

-

Mesatare +

medium

-

Mikrofoni +

microphone

-

Celulari +

mobile phone

-

Modemi +

modem

-

Monitori +

monitor

-

Strehë miu +

mouse pad

-

Lajmet +

news

-

Gazeta +

newspaper

-

Zhurma +

noise

-

Shënimi +

note

-

Shënimi +

note

-

Telefon me monedhë +

payphone

-

Fotografi +

photo

-

Album fotografish +

photo album

-

Kartolinë fotografish +

picture postcard

-

Kuti postare +

post office box

-

Radio +

radio

-

Marrës +

receiver

-

Telekomanda +

remote control

-

Satelitë +

satellite

-

Ekrani +

screen

-

Shenja +

sign

-

Nënshkrimi +

signature

-

Smartfonë +

smartphone

-

Altoparlanti +

speaker

-

Vula +

stamp

-

Letër njoftuese +

stationary

-

Thirrje telefonike +

telephone call

-

Bisedë telefonike +

telephone conversation

-

Kamerë televizive +

television camera

-

Teksti +

text

-

TV +

tv

-

Video-kasetë +

video cassette

-

Uoki-toki +

walkie talkie

-

Ueb-faqe +

web page

-

Fjala +

word

-
Adresa
address

-
Alfabeti
alphabet

-
Makina përgjegjëse
answering machine

-
Antena
antenna

-
Thirrja
call

-
Cd
cd

-
Komunikimi
communication

-
Konfidencialiteti
confidentiality

-
Lidhja
connection

-
Diskutimi
discussion

-
Posta elektronike
email

-
Argëtimi
entertainment

-
Vegël ekspres
express item

-
Makinë faksi
fax machine

-
Industria e filmit
film industry

-
Fonti
font

-
Përshëndetje
greeting

-
Përshëndetje
greeting

-
Kartolinë përshëndetëse
greeting card

-
Kufje
headphones

-
Ikona
icon

-
Informacioni
information

-
Interneti
internet

-
Intervista
interview

-
Tastiera
keyboard

-
Shkronja
letter

-
Letra
letter

-
Revista
magazine

-
Mesatare
medium

-
Mikrofoni
microphone

-
Celulari
mobile phone

-
Modemi
modem

-
Monitori
monitor

-
Strehë miu
mouse pad

-
Lajmet
news

-
Gazeta
newspaper

-
Zhurma
noise

-
Shënimi
note

-
Shënimi
note

-
Telefon me monedhë
payphone

-
Fotografi
photo

-
Album fotografish
photo album

-
Kartolinë fotografish
picture postcard

-
Kuti postare
post office box

-
Radio
radio

-
Marrës
receiver

-
Telekomanda
remote control

-
Satelitë
satellite

-
Ekrani
screen

-
Shenja
sign

-
Nënshkrimi
signature

-
Smartfonë
smartphone

-
Altoparlanti
speaker

-
Vula
stamp

-
Letër njoftuese
stationary

-
Thirrje telefonike
telephone call

-
Bisedë telefonike
telephone conversation

-
Kamerë televizive
television camera

-
Teksti
text

-
TV
tv

-
Video-kasetë
video cassette

-
Uoki-toki
walkie talkie

-
Ueb-faqe
web page

-
Fjala
word