Religion     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

Easter

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

Easter egg

-

นางฟ้า
nang-fá
+

angel

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

bell

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

bible

-

บิชอป
bì′-châwp
+

bishop

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

blessing

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

Buddhism

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

Christianity

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

Christmas gift

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

Christmas tree

-

โบสถ์
bòt
+

church

-

โลงศพ
long-sòp′
+

coffin

-

การสร้าง
gan-sâng
+

creation

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

crucifix

-

ภูต
pôot
+

devil

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

god

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

Hinduism

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

Islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

Judaism

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

meditation

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

mummy

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

Muslim

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

pope

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

prayer

-

นักบวช
nák′-bùat
+

priest

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

religion

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

service

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

synagogue

-

วัด
wát′
+

temple

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

tomb

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Easter

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
Easter egg

-
นางฟ้า
nang-fá
angel

-
ระฆัง
rá′-kang′
bell

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
bible

-
บิชอป
bì′-châwp
bishop

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
blessing

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
Buddhism

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
Christianity

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
Christmas gift

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
Christmas tree

-
โบสถ์
bòt
church

-
โลงศพ
long-sòp′
coffin

-
การสร้าง
gan-sâng
creation

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
crucifix

-
ภูต
pôot
devil

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
god

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
Hinduism

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
Islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
Judaism

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditation

-
มัมมี่
mam′-mêe
mummy

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
Muslim

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
pope

-
การภาวนา
gan-pao-na
prayer

-
นักบวช
nák′-bùat
priest

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
religion

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
service

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
synagogue

-
วัด
wát′
temple

-
สุสาน
sòo′-sǎn
tomb