Sports     
กีฬา

-

กายกรรม
gai-yá′-gam′
+

acrobatics

-

แอโรบิก
æ-roh-bìk′
+

aerobics

-

กรีฑา
gree-ta
+

athletics

-

แบดมินตัน
bæ̀t-min′-dhan′
+

badminton

-

ความสมดุล
kwam-sà′-má′-doon′
+

balance

-

ลูกบอล
lôok-bawn
+

ball

-

เบสบอล
bàyt-bawn
+

baseball

-

บาสเก็ตบอล
bàt-gèt′-bawn
+

basketball

-

ลูกบิลเลียด
lôok-bin′-lîat
+

billiard ball

-

บิลเลียด
bin′-lîat
+

billiards

-

มวย
muay′
+

boxing

-

นวม
nuam
+

boxing glove

-

ยิมนาสติก
yim′-nât-dhìk′
+

callisthenics

-

พายเรือแคนู
pai-reua-kæ-noo
+

canoe

-

แข่งรถ
kæ̀ng′-rót′
+

car race

-

เรือใบน้ำตื้น
reua-bai′-nám-dhêun
+

catamaran

-

ปีนเขา
bheen-kǎo′
+

climbing

-

คริกเก็ต
krík′-gèt′
+

cricket

-

สกีวิบาก
sà′-gee-wí′-bàk
+

cross-country skiing

-

ถ้วยรางวัล
tûay′-rang-wan′
+

cup

-

การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
+

defense

-

ดัมเบล
dam′-bayn
+

dumbbell

-

ขี่ม้า
kèe-má
+

equestrian

-

การออกกำลังกาย
gan-àwk-gam′-lang′-gai
+

exercise

-

ลูกบอลออกกำลังกาย
lôok-bawn-àwk-gam′-lang′-gai
+

exercise ball

-

เครื่องออกกำลังกาย
krêuang-àwk-gam′-lang′-gai
+

exercise machine

-

ฟันดาบ
fan′-dàp
+

fencing

-

ครีบ
krêep
+

fin

-

การประมง
gan-bhrà′-mong′
+

fishing

-

สมรรถภาพทางกาย
sǒm′-rawn-tà′-pâp-tang-gai
+

fitness

-

สโมสรฟุตบอล
sà′-môt-rá′-fóot′-bawn
+

football club

-

จานร่อน
jan-râwn
+

frisbee

-

เครื่องร่อน
krêuang-râwn
+

glider

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

goal

-

ผู้รักษาประตู
pôo-rák′-sǎ-bhrà′-dhoo
+

goalkeeper

-

ไม้กอล์ฟ
mái′-gàwf
+

golf club

-

ยิมนาสติก
yim′-nât-dhìk′
+

gymnastics

-

หกสูง
hòk′-sǒong
+

handstand

-

เครื่องร่อน
krêuang-râwn
+

hang-glider

-

กระโดดสูง
grà′-dòt-sǒong
+

high jump

-

การแข่งม้า
gan-kæ̀ng′-má
+

horse race

-

บอลลูนร้อน
bawn-loon-ráwn
+

hot air balloon

-

การล่าสัตว์
gan-lâ-sàt′
+

hunt

-

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
háwk′-gêe-nám-kæ̌ng′
+

ice hockey

-

สเก็ตน้ำแข็ง
sà′-gèt′-nám-kæ̌ng′
+

ice skate

-

พุ่งแหลน
pôong′-læ̌n
+

javelin throw

-

วิ่งออกกำลังกาย
wîng′-àwk-gam′-lang′-gai
+

jogging

-

การกระโดด
gan-grà′-dòt
+

jump

-

เรือคายัค
reua-ka-yák′
+

kayak

-

การเตะ
gan-dhè′
+

kick

-

เสื้อชูชีพ
sêua-choo-chêep
+

life jacket

-

การวิ่งมาราธอน
gan-wîng′-ma-ra-tawn
+

marathon

-

ศิลปะการต่อสู้
sǐn′-bhà′-gan-dhàw-sôo
+

martial arts

-

มินิกอล์ฟ
mí′-ní′-gàwf
+

mini golf

-

ชิงช้า
ching′-chá
+

momentum

-

ร่มชูชีพ
rôm′-choo-chêep
+

parachute

-

ร่มร่อน
rôm′-râwn
+

paragliding

-

นักกรีฑาหญิง
nák′-gree-ta-yǐng′
+

runner

-

ใบเรือ
bai′-reua
+

sail

-

เรือใบ
reua-bai′
+

sailboat

-

เรือใบพาณิชย์
reua-bai′-pa-nít′
+

sailing ship

-

รูปร่าง
rôop-râng
+

shape

-

การเรียนสกี
gan-ria-nót′-gee
+

ski course

-

กระโดดเชือก
grà′-dòt-chêuak
+

skipping rope

-

สโนว์บอร์ด
sà′-nôp-àwt
+

snowboard

-

นักเล่นสโนว์บอร์ด
nák′-lê′-nót′-nôp-àwt
+

snowboarder

-

กีฬา
gee-la
+

sports

-

นักเล่นสควอช
nák′-lên′-sòk′-wâwt
+

squash player

-

การฝึกความแข็งแรง
gan-fèuk′-kwam-kæ̌ng′-ræng
+

strength training

-

การยืดเส้นยืดสาย
gan-yêut-sên′-yêut-sǎi
+

stretching

-

กระดานโต้คลื่น
grà′-dan-dhôh-klêun
+

surfboard

-

นักโต้คลื่น
nák′-dhôh-klêun
+

surfer

-

การโต้คลื่น
gan-dhôh-klêun
+

surfing

-

เทเบิลเทนนิส
tay-ber̶n-tayn-nít′
+

table tennis

-

ลูกปิงปอง
lôok-bhing′-bhawng
+

table tennis ball

-

ปาเป้า
bha-bhâo′
+

target

-

ทีม
teem
+

team

-

เทนนิส
tayn-nít′
+