Arts     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

applause

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

art

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

bow

-

แปรง
bhræng
+

brush

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

coloring book

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

dancer

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

drawing

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

gallery

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

glass window

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

handicraft

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

mosaic

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

mural

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

museum

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

performance

-

ภาพ
pâp
+

picture

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

poem

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

sculpture

-

เพลง
playng
+

song

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

statue

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

water color

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
applause

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
art

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
bow

-
แปรง
bhræng
brush

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
coloring book

-
นักเต้น
nák′-dhên′
dancer

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
drawing

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
gallery

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
glass window

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
handicraft

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mosaic

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
mural

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
museum

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
performance

-
ภาพ
pâp
picture

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
poem

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
sculpture

-
เพลง
playng
song

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
statue

-
สีน้ำ
sěe-nám
water color