Religion     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

Easter

-

quả trứng Phục sinh +

Easter egg

-

thiên thần +

angel

-

chuông +

bell

-

kinh thánh +

bible

-

giám mục +

bishop

-

phước lành +

blessing

-

Phật giáo +

Buddhism

-

Cơ-đốc giáo +

Christianity

-

món quà Giáng sinh +

Christmas gift

-

cây Giáng sinh +

Christmas tree

-

nhà thờ +

church

-

quan tài +

coffin

-

tạo vật +

creation

-

cây thánh giá +

crucifix

-

ma quỷ +

devil

-

chúa trời +

god

-

Ấn Độ giáo +

Hinduism

-

Hồi giáo +

Islam

-

đạo Do thái +

Judaism

-

thiền +

meditation

-

xác ướp +

mummy

-

người theo đạo Hồi +

Muslim

-

Đức Giáo hoàng +

pope

-

kinh cầu nguyện +

prayer

-

linh mục +

priest

-

tôn giáo +

religion

-

cầu nguyện +

service

-

giáo đường Do Thái +

synagogue

-

đền thờ +

temple

-

ngôi mộ +

tomb

-
lễ Phục sinh
Easter

-
quả trứng Phục sinh
Easter egg

-
thiên thần
angel

-
chuông
bell

-
kinh thánh
bible

-
giám mục
bishop

-
phước lành
blessing

-
Phật giáo
Buddhism

-
Cơ-đốc giáo
Christianity

-
món quà Giáng sinh
Christmas gift

-
cây Giáng sinh
Christmas tree

-
nhà thờ
church

-
quan tài
coffin

-
tạo vật
creation

-
cây thánh giá
crucifix

-
ma quỷ
devil

-
chúa trời
god

-
Ấn Độ giáo
Hinduism

-
Hồi giáo
Islam

-
đạo Do thái
Judaism

-
thiền
meditation

-
xác ướp
mummy

-
người theo đạo Hồi
Muslim

-
Đức Giáo hoàng
pope

-
kinh cầu nguyện
prayer

-
linh mục
priest

-
tôn giáo
religion

-
cầu nguyện
service

-
giáo đường Do Thái
synagogue

-
đền thờ
temple

-
ngôi mộ
tomb