Materials     
Vật liệu

-

đồng +

brass

-

xi măng +

cement

-

đồ gốm +

ceramic

-

vải vóc +

cloth

-

vải vóc +

cloth

-

bông sợi +

cotton

-

đồ pha lê +

crystal

-

bụi bẩn +

dirt

-

keo dán +

glue

-

da +

leather

-

kim loại +

metal

-

dầu +

oil

-

bột +

powder

-

muối +

salt

-

cát +

sand

-

phế liệu +

scrap

-

bạc +

silver

-

đá +

stone

-

rơm +

straw

-

gỗ +

wood

-

len +

wool

-
đồng
brass

-
xi măng
cement

-
đồ gốm
ceramic

-
vải vóc
cloth

-
vải vóc
cloth

-
bông sợi
cotton

-
đồ pha lê
crystal

-
bụi bẩn
dirt

-
keo dán
glue

-
da
leather

-
kim loại
metal

-
dầu
oil

-
bột
powder

-
muối
salt

-
cát
sand

-
phế liệu
scrap

-
bạc
silver

-
đá
stone

-
rơm
straw

-
gỗ
wood

-
len
wool