Weather     
Thời tiết

-

thước đo +

barometer

-

đám mây +

cloud

-

lạnh +

cold

-

lưỡi liềm +

crescent

-

bóng tối +

darkness

-

hạn hán +

drought

-

trái đất +

earth

-

sương mù +

fog

-

sương giá +

frost

-

men phủ +

glaze

-

nóng +

heat

-

cơn bão +

hurricane

-

trụ băng +

icicle

-

sét +

lightning

-

sao băng +

meteor

-

mặt trăng +

moon

-

cầu vồng +

rainbow

-

giọt mưa +

raindrop

-

tuyết +

snow

-

bông tuyết +

snowflake

-

người tuyết +

snowman

-

ngôi sao +

star

-

cơn dông +

storm

-

triều cường do dông bão +

storm surge

-

mặt trời +

sun

-

tia nắng +

sunbeam

-

hoàng hôn +

sunset

-

nhiệt kế +

thermometer

-

cơn dông tố +

thunderstorm

-

hoàng hôn +

twilight

-

thời tiết +

weather

-

điều kiện ẩm ướt +

wet conditions

-

gió +

wind

-
thước đo
barometer

-
đám mây
cloud

-
lạnh
cold

-
lưỡi liềm
crescent

-
bóng tối
darkness

-
hạn hán
drought

-
trái đất
earth

-
sương mù
fog

-
sương giá
frost

-
men phủ
glaze

-
nóng
heat

-
cơn bão
hurricane

-
trụ băng
icicle

-
sét
lightning

-
sao băng
meteor

-
mặt trăng
moon

-
cầu vồng
rainbow

-
giọt mưa
raindrop

-
tuyết
snow

-
bông tuyết
snowflake

-
người tuyết
snowman

-
ngôi sao
star

-
cơn dông
storm

-
triều cường do dông bão
storm surge

-
mặt trời
sun

-
tia nắng
sunbeam

-
hoàng hôn
sunset

-
nhiệt kế
thermometer

-
cơn dông tố
thunderstorm

-
hoàng hôn
twilight

-
thời tiết
weather

-
điều kiện ẩm ướt
wet conditions

-
gió
wind