Music     
Âm nhạc

-

đàn ăccoc +

accordion

-

đàn balalaika +

balalaika

-

ban nhạc +

band

-

đàn banjô +

banjo

-

kèn clarinet +

clarinet

-

buổi hòa nhạc +

concert

-

cái trống +

drum

-

bộ trống +

drums

-

bộ trống +

flute

-

đại dương cầm +

grand piano

-

đàn guitar +

guitar

-

hội trường +

hall

-

bàn phím +

keyboard

-

kèn acmônica +

mouth organ

-

âm nhạc +

music

-

giá để bản nhạc +

music stand

-

nốt nhạc +

note

-

đàn oóc-gan +

organ

-

đàn piano +

piano

-

kèn xắc xô phôn +

saxophone

-

ca sĩ +

singer

-

dây đàn +

string

-

kèn trompet +

trumpet

-

nghệ sĩ thổi kèn trompet +

trumpeter

-

đàn viôlông +

violin

-

hộp đàn viôlông +

violin case

-

mộc cầm +

xylophone

-
đàn ăccoc
accordion

-
đàn balalaika
balalaika

-
ban nhạc
band

-
đàn banjô
banjo

-
kèn clarinet
clarinet

-
buổi hòa nhạc
concert

-
cái trống
drum

-
bộ trống
drums

-
bộ trống
flute

-
đại dương cầm
grand piano

-
đàn guitar
guitar

-
hội trường
hall

-
bàn phím
keyboard

-
kèn acmônica
mouth organ

-
âm nhạc
music

-
giá để bản nhạc
music stand

-
nốt nhạc
note

-
đàn oóc-gan
organ

-
đàn piano
piano

-
kèn xắc xô phôn
saxophone

-
ca sĩ
singer

-
dây đàn
string

-
kèn trompet
trumpet

-
nghệ sĩ thổi kèn trompet
trumpeter

-
đàn viôlông
violin

-
hộp đàn viôlông
violin case

-
mộc cầm
xylophone