Artoj     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

la aplaŭdoj

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

la arto

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

la riverenco

-

แปรง
bhræng
+

la peniko

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

la koloriglibro

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

la dancistino

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

la desegno

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

la galerio

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

la vitralo

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

la grafitio

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

la metio

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

la mozaiko

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

la mura pentraĵo

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

la muzeo

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

la seanco

-

ภาพ
pâp
+

la bildo

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

la poemo

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

la skulptaĵo

-

เพลง
playng
+

la kanto

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

la statuo

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

la akva farbo

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
la aplaŭdoj

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
la arto

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
la riverenco

-
แปรง
bhræng
la peniko

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
la koloriglibro

-
นักเต้น
nák′-dhên′
la dancistino

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
la desegno

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galerio

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la vitralo

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
la grafitio

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
la metio

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
la mozaiko

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
la mura pentraĵo

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
la muzeo

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
la seanco

-
ภาพ
pâp
la bildo

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
la poemo

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
la skulptaĵo

-
เพลง
playng
la kanto

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
la statuo

-
สีน้ำ
sěe-nám
la akva farbo