Urbo     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

la flughaveno

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

la loĝdomo

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

la benko

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

la urbego

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

la bicikla vojo

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

la plezurhaveno

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

la ĉefurbo

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

la kariljono

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

la tombejo

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

la kinejo

-

เมือง
meuang
+

la urbo

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

la urbomapo

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

la krimo

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

la manifestacio

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

la foiro

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

la fajrobrigado

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

la fontano

-

ขยะ
kà′-yà′
+

la rubo

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

la haveno

-

โรงแรม
rong-ræm
+

la hotelo

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

la hidranto

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

la emblemo

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

la leterkesto

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

la najbaraĵo

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

la neonlampo

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

la noktoklubo

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

la malnova urbo

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

la operejo

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

la parko

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

la parka benko

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

la parkejo

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

la telefonbudo

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

la poŝtkodo

-

คุก
kóok′
+

la malliberejo

-

ผับ
pàp′
+

la drinkejo

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

la vidindaĵoj

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

la urba panoramo

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

la strata lanterno

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

la turisma oficejo

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

la turo

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

la tunelo

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

la veturilo

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

la vilaĝo

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

la akvostacio

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
la flughaveno

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
la loĝdomo

-
ม้านั่ง
má-nâng′
la benko

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
la urbego

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
la bicikla vojo

-
ท่าเรือ
tâ-reua
la plezurhaveno

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
la ĉefurbo

-
ระฆัง
rá′-kang′
la kariljono

-
สุสาน
sòo′-sǎn
la tombejo

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
la kinejo

-
เมือง
meuang
la urbo

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
la urbomapo

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
la krimo

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
la manifestacio

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
la foiro

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
la fajrobrigado

-
น้ำพุ
nám-póo′
la fontano

-
ขยะ
kà′-yà′
la rubo

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
la haveno

-
โรงแรม
rong-ræm
la hotelo

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
la hidranto

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
la emblemo

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
la leterkesto

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
la najbaraĵo

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
la neonlampo

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
la noktoklubo

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
la malnova urbo

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
la operejo

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
la parko

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
la parka benko

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
la parkejo

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
la telefonbudo

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
la poŝtkodo

-
คุก
kóok′
la malliberejo

-
ผับ
pàp′
la drinkejo

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
la vidindaĵoj

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
la urba panoramo

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
la strata lanterno

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
la turisma oficejo

-
หอคอย
hǎw-kawy
la turo

-
อุโมงค์
òo′-mong
la tunelo

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
la veturilo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
la vilaĝo

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
la akvostacio