Urbo     
เมือง

-

คุก
kóok′

la malliberejo

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
la flughaveno

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
la loĝdomo

-
ม้านั่ง
má-nâng′
la benko

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
la urbego

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
la bicikla vojo

-
ท่าเรือ
tâ-reua
la plezurhaveno

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
la ĉefurbo

-
ระฆัง
rá′-kang′
la kariljono

-
สุสาน
sòo′-sǎn
la tombejo

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
la kinejo

-
เมือง
meuang
la urbo

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
la urbomapo

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
la krimo

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
la manifestacio

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
la foiro

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
la fajrobrigado

-
น้ำพุ
nám-póo′
la fontano

-
ขยะ
kà′-yà′
la rubo

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
la haveno

-
โรงแรม
rong-ræm
la hotelo

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
la hidranto

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
la emblemo

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
la leterkesto

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
la najbaraĵo

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
la neonlampo

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
la noktoklubo

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
la malnova urbo

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
la operejo

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
la parko

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
la parka benko

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
la parkejo

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
la telefonbudo

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
la poŝtkodo

-
คุก
kóok′
la malliberejo

-
ผับ
pàp′
la drinkejo

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
la vidindaĵoj

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
la urba panoramo

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
la strata lanterno

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
la turisma oficejo

-
หอคอย
hǎw-kawy
la turo

-
อุโมงค์
òo′-mong
la tunelo

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
la veturilo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
la vilaĝo

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
la akvostacio