Vetero     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

la barometro

-

เมฆ
mâyk
+

la nubo

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

la malvarmo

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

la lunarko

-

ความมืด
kwam-mêut
+

la mallumo

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

la trosekeco / la senpluveco

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

la tero

-

หมอก
màwk
+

la nebulo

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

la frosto

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

la glatiso

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

la varmo

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

la uragano

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

la stalaktito

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

la fulmo

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

la meteorŝtono

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

la luno

-

รุ้ง
róong′
+

la ĉielarko

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

la pluvguto

-

หิมะ
hì′-má′
+

la neĝo

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

la neĝero

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

la neĝhomo

-

ดาว
dao
+

la stelo

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

la ŝtormo

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

la ŝtorma ondego

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

la suno

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

la sunradio

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

la sunsubiro

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

la termometro

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

la fulmotondro

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

la krepusko

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

la vetero

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

la malsekeco

-

ลม
lom′
+

la vento

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
la barometro

-
เมฆ
mâyk
la nubo

-
ความเย็น
kwam-yen′
la malvarmo

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la lunarko

-
ความมืด
kwam-mêut
la mallumo

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la trosekeco / la senpluveco

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la tero

-
หมอก
màwk
la nebulo

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
la frosto

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
la glatiso

-
ความร้อน
kwam-ráwn
la varmo

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
la uragano

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
la stalaktito

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
la fulmo

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
la meteorŝtono

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
la luno

-
รุ้ง
róong′
la ĉielarko

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la pluvguto

-
หิมะ
hì′-má′
la neĝo

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
la neĝero

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
la neĝhomo

-
ดาว
dao
la stelo

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la ŝtormo

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la ŝtorma ondego

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
la suno

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
la sunradio

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
la sunsubiro

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
la termometro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
la fulmotondro

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
la krepusko

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
la vetero

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
la malsekeco

-
ลม
lom′
la vento