Arkitekturo     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

la arkitekturo

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

la areno

-

โรงนา
rong-na
+

la garbejo

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

la baroko

-

อิฐ
ìt′
+

la konstruŝtono

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

la brika domo

-

สะพาน
sà′-pan
+

la ponto

-

อาคาร
a-kan
+

la konstruaĵo

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

la kastelo

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

la katedralo

-

เสา
sǎo′
+

la kolumno

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

la konstruejo

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

la kupolo

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

la fasado

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

la futbala stadiono

-

ป้อม
bhâwm
+

la burgo

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

la gablo

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

la pordego

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

la trabfaka domo

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

la lumturo

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

la monumento

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

la moskeo

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

la oficeja konstruaĵo

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

la tegmento

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

la ruino

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

la skafaldo

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

la ĉielskrapanto

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

la pendoponto

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

la kahelo

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
la arkitekturo

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
la areno

-
โรงนา
rong-na
la garbejo

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
la baroko

-
อิฐ
ìt′
la konstruŝtono

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
la brika domo

-
สะพาน
sà′-pan
la ponto

-
อาคาร
a-kan
la konstruaĵo

-
ปราสาท
bhra-sàt
la kastelo

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la katedralo

-
เสา
sǎo′
la kolumno

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
la konstruejo

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la kupolo

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la fasado

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
la futbala stadiono

-
ป้อม
bhâwm
la burgo

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
la gablo

-
ประตู
bhrà′-dhoo
la pordego

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la trabfaka domo

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
la lumturo

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
la monumento

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la moskeo

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
la obelisko

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
la oficeja konstruaĵo

-
หลังคา
lǎng′-ka
la tegmento

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruino

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
la skafaldo

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
la ĉielskrapanto

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
la pendoponto

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
la kahelo