Tecnología     
เทคโนโลยี

-

ปั๊มลม
bhám′-lom′
+

la bomba de aire

-

ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
+

la fotografía aérea

-

ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
+

el cojinete de bolas

-

ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
+

la pila

-

โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
+

la cadena de bicicleta

-

สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
+

el cable

-

ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
+

el carrete de cable

-

กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
+

la cámara

-

เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
+

el cassette

-

เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
+

el cargador

-

ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
+

la cabina del piloto

-

ล้อเฟือง
láw-feuang
+

la rueda dentada

-

กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
+

la cerradura de combinación

-

คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
+

el ordenador

-

เครน
krayn
+

la grúa

-

เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
+

el escritorio

-

แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
+

la plataforma petrolera

-

ไดรฟ์
dai′-rá′
+

la unidad

-

ดีวีดี
dee-wee-dee
+

el dvd

-

มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
+

el motor eléctrico

-

พลังงาน
pá′-lang′-ngan
+

la energía

-

รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
+

la excavadora

-

เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
+

el fax

-

กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
+

la cámara de cine

-

แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
+

el disquete

-

แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
+

las gafas

-

ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
+

el disco duro

-

จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
+

la palanca de mando

-

ปุ่ม
bhòom′
+

la tecla

-

การลงจอด
gan-long′-jàwt
+

el aterrizaje

-

โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
+

el ordenador portátil

-

เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
+

la cortadora de césped

-

เลนส์
layn
+

la lente

-

เครื่องจักร
krêuang-jàk′
+

la máquina

-

ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
+

la hélice

-

เหมือง
měuang
+

la mina

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
+

el ladrón

-

เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
+

la impresora

-

โปรแกรม
bhroh-græm
+

el programa

-

ใบพัด
bai′-pát′
+

la hélice

-

เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
+

la bomba

-

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
+

el tocadiscos

-

รีโมท
ree-môt
+

el mando a distancia

-

หุ่นยนต์
hòon′-yon′
+

el robot

-

จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
+

la antena de satélite

-

จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
+

la máquina de coser

-

ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
+

la película de diapositivas

-

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
+

la tecnología solar

-

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
+

la nave espacial

-

รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
+

la apisonadora de vapor

-

ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
+

la suspensión

-

สวิทช์
sà′-wít′
+

el interruptor

-

เทปวัด
tâyp-wát′
+

la cinta métrica

-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
+

la tecnología

-

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
+

el teléfono

-

เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
+

el teleobjetivo

-

กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
+

el telescopio

-

แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
+

la memoria USB

-

วาล์ว
waw
+

la válvula

-

กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
+

la cámara de video

-

แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
+

la tensión

-

กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
+

la rueda de agua

-

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
+

la turbina eólica

-

โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
+

el molino de viento

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
la bomba de aire

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
la fotografía aérea

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
el cojinete de bolas

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
la pila

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
la cadena de bicicleta

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
el cable

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
el carrete de cable

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
la cámara

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
el cassette

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
el cargador

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
la cabina del piloto

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
la rueda dentada

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
la cerradura de combinación

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
el ordenador

-
เครน
krayn
la grúa

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
el escritorio

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
la plataforma petrolera

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
la unidad

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
el dvd

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
el motor eléctrico

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
la energía

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
la excavadora

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
el fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
la cámara de cine

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
el disquete

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
las gafas

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
el disco duro

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
la palanca de mando

-
ปุ่ม
bhòom′
la tecla

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
el aterrizaje

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
el ordenador portátil

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
la cortadora de césped

-
เลนส์
layn
la lente

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
la máquina

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
la hélice

-
เหมือง
měuang
la mina

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
el ladrón

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
la impresora

-
โปรแกรม
bhroh-græm
el programa

-
ใบพัด
bai′-pát′
la hélice

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
la bomba

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
el tocadiscos

-
รีโมท
ree-môt
el mando a distancia

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
el robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
la antena de satélite

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
la máquina de coser

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
la película de diapositivas

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
la tecnología solar

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
la nave espacial

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
la apisonadora de vapor

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
la suspensión

-
สวิทช์
sà′-wít′
el interruptor

-
เทปวัด
tâyp-wát′
la cinta métrica

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
la tecnología

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
el teléfono

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
el teleobjetivo

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
el telescopio

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
la memoria USB

-
วาล์ว
waw
la válvula

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
la cámara de video

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
la tensión

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
la rueda de agua

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
la turbina eólica

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
el molino de viento