Religión     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

la Pascua

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

el huevo de Pascua

-

นางฟ้า
nang-fá
+

el ángel

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

la campana

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

la Biblia

-

บิชอป
bì′-châwp
+

el obispo

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

la bendición

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

el budismo

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

el cristianismo

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

el regalo de Navidad

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

el árbol de Navidad

-

โบสถ์
bòt
+

la iglesia

-

โลงศพ
long-sòp′
+

el ataúd

-

การสร้าง
gan-sâng
+

la creación

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

el crucifijo

-

ภูต
pôot
+

el diablo

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

el Dios

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

el hinduismo

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

el Islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

el judaísmo

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

la meditación

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

la momia

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

el musulmán

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

el Papa

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

la oración

-

นักบวช
nák′-bùat
+

el sacerdote

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

la religión

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

el servicio religioso

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

la sinagoga

-

วัด
wát′
+

el templo

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

la tumba

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la Pascua

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
el huevo de Pascua

-
นางฟ้า
nang-fá
el ángel

-
ระฆัง
rá′-kang′
la campana

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la Biblia

-
บิชอป
bì′-châwp
el obispo

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la bendición

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
el budismo

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
el cristianismo

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
el regalo de Navidad

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
el árbol de Navidad

-
โบสถ์
bòt
la iglesia

-
โลงศพ
long-sòp′
el ataúd

-
การสร้าง
gan-sâng
la creación

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
el crucifijo

-
ภูต
pôot
el diablo

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
el Dios

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
el hinduismo

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
el Islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
el judaísmo

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la meditación

-
มัมมี่
mam′-mêe
la momia

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
el musulmán

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
el Papa

-
การภาวนา
gan-pao-na
la oración

-
นักบวช
nák′-bùat
el sacerdote

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religión

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
el servicio religioso

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la sinagoga

-
วัด
wát′
el templo

-
สุสาน
sòo′-sǎn
la tumba