Artes     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

los aplausos

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

el arte

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

la reverencia

-

แปรง
bhræng
+

la brocha

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

el libro para colorear

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

la bailadora

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

el dibujo

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

la galería

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

la vidriera

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

el graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

la artesanía

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

el mosaico

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

el mural

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

el museo

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

la representación

-

ภาพ
pâp
+

el dibujo

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

el poema

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

la escultura

-

เพลง
playng
+

la canción

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

la estatua

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

la acuarela

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
los aplausos

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
el arte

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
la reverencia

-
แปรง
bhræng
la brocha

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
el libro para colorear

-
นักเต้น
nák′-dhên′
la bailadora

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
el dibujo

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galería

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la vidriera

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
el graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
la artesanía

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
el mosaico

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
el mural

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
el museo

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
la representación

-
ภาพ
pâp
el dibujo

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
el poema

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
la escultura

-
เพลง
playng
la canción

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
la estatua

-
สีน้ำ
sěe-nám
la acuarela