Arquitectura     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

la arquitectura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

la arena

-

โรงนา
rong-na
+

el granero

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

el barroco

-

อิฐ
ìt′
+

el bloque

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

la casa de ladrillos

-

สะพาน
sà′-pan
+

el puente

-

อาคาร
a-kan
+

el edificio

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

el castillo

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

la catedral

-

เสา
sǎo′
+

la columna

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

las obras

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

la cúpula

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

la fachada

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

el estadio de fútbol

-

ป้อม
bhâwm
+

la fortaleza

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

el frontón

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

la puerta

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

la casa de entramado de madera

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

el faro

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

el monumento

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

la mezquita

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

el edificio de oficinas

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

el techo

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

la ruina

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

el andamio

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

el rascacielos

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

el puente colgante

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

la baldosa

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
la arquitectura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
la arena

-
โรงนา
rong-na
el granero

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
el barroco

-
อิฐ
ìt′
el bloque

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
la casa de ladrillos

-
สะพาน
sà′-pan
el puente

-
อาคาร
a-kan
el edificio

-
ปราสาท
bhra-sàt
el castillo

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la catedral

-
เสา
sǎo′
la columna

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
las obras

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la cúpula

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la fachada

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
el estadio de fútbol

-
ป้อม
bhâwm
la fortaleza

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
el frontón

-
ประตู
bhrà′-dhoo
la puerta

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la casa de entramado de madera

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
el faro

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
el monumento

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la mezquita

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
el obelisco

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
el edificio de oficinas

-
หลังคา
lǎng′-ka
el techo

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruina

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
el andamio

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
el rascacielos

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
el puente colgante

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
la baldosa