Oficina     
สำนักงาน

-

ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
+

el bolígrafo

-

ช่วงพัก
chûang-pák′
+

la pausa

-

กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
+

el maletín

-

ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
+

el lápiz de color

-

การประชุม
gan-bhrà′-choom′
+

la conferencia

-

ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
+

la sala de conferencias

-

สำเนา
sǎm′-nao′
+

la copia

-

แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
+

el directorio

-

แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
+

el archivo

-

ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
+

el archivador

-

ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
+

la pluma estilográfica

-

ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
+

la bandeja de carta

-

ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
+

el rotulador

-

สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
+

el cuaderno

-

กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
+

el bloc de notas

-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
+

la oficina

-

เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
+

la silla de oficina

-

การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
+

las horas extras

-

คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
+

el clip

-

ดินสอ
din′-sǎw
+

el lápiz

-

ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
+

la perforadora

-

ตู้เซฟ
dhôo-séf′
+

la caja fuerte

-

ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
+

el sacapuntas

-

เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
+

el papel triturado

-

เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
+

la trituradora

-

เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
+

el encuadernado con espiral

-

ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
+

la grapa

-

แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
+

la grapadora

-

เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
+

la máquina de escribir

-

ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
+

el lugar de trabajo

-
ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
el bolígrafo

-
ช่วงพัก
chûang-pák′
la pausa

-
กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
el maletín

-
ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
el lápiz de color

-
การประชุม
gan-bhrà′-choom′
la conferencia

-
ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
la sala de conferencias

-
สำเนา
sǎm′-nao′
la copia

-
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
el directorio

-
แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
el archivo

-
ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
el archivador

-
ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
la pluma estilográfica

-
ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
la bandeja de carta

-
ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
el rotulador

-
สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
el cuaderno

-
กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
el bloc de notas

-
สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
la oficina

-
เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
la silla de oficina

-
การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
las horas extras

-
คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
el clip

-
ดินสอ
din′-sǎw
el lápiz

-
ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
la perforadora

-
ตู้เซฟ
dhôo-séf′
la caja fuerte

-
ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
el sacapuntas

-
เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
el papel triturado

-
เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
la trituradora

-
เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
el encuadernado con espiral

-
ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
la grapa

-
แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
la grapadora

-
เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
la máquina de escribir

-
ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
el lugar de trabajo