‫دین     
Geloof

-

Paasfees +

‫عید پاک

-

paaseier +

‫تخم مرغ عید پاک

-

engel +

‫فرشته

-

kerkklok +

‫ناقوس

-

bybel +

‫کتاب مقدس

-

biskop +

‫اسقف

-

seën +

‫برکت

-

boeddhisme +

‫بودیسم

-

christendom +

‫مسیحیت

-

kersgeskenk +

‫هدیه کریسمس

-

kersboom +

‫درخت کریسمس

-

kerk +

‫کلیسا

-

kis +

‫تابوت

-

skepping +

‫خلقت

-

kruis +

‫صلیب عیسی

-

duiwel +

‫شیطان

-

god +

‫خدا

-

Hindoeïsme +

‫آیین هندو

-

Islam +

‫اسلام

-

Judaïsme +

‫یهودیت

-

meditasie +

‫مراقبه

-

mummie +

‫مومیایی

-

Moslem +

‫مسلمان

-

pous +

‫پاپ

-

gebed +

‫نماز

-

priester +

‫کشیش

-

godsdiens +

‫دین

-

erediens +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoge +

‫کنیسه

-

tempel +

‫معبد

-

graf +

‫مقبره

-
Paasfees
‫عید پاک

-
paaseier
‫تخم مرغ عید پاک

-
engel
‫فرشته

-
kerkklok
‫ناقوس

-
bybel
‫کتاب مقدس

-
biskop
‫اسقف

-
seën
‫برکت

-
boeddhisme
‫بودیسم

-
christendom
‫مسیحیت

-
kersgeskenk
‫هدیه کریسمس

-
kersboom
‫درخت کریسمس

-
kerk
‫کلیسا

-
kis
‫تابوت

-
skepping
‫خلقت

-
kruis
‫صلیب عیسی

-
duiwel
‫شیطان

-
god
‫خدا

-
Hindoeïsme
‫آیین هندو

-
Islam
‫اسلام

-
Judaïsme
‫یهودیت

-
meditasie
‫مراقبه

-
mummie
‫مومیایی

-
Moslem
‫مسلمان

-
pous
‫پاپ

-
gebed
‫نماز

-
priester
‫کشیش

-
godsdiens
‫دین

-
erediens
‫مراسم مذهبی

-
sinagoge
‫کنیسه

-
tempel
‫معبد

-
graf
‫مقبره