‫دین     
ሐይማኖት

-

ፋሲካ
fasīka
+

‫عید پاک

-

የፋሲካ እንቁላል
yefasīka inik’ulali
+

‫تخم مرغ عید پاک

-

መልዓክት
meli‘akiti
+

‫فرشته

-

ደወል
deweli
+

‫ناقوس

-

መፅሐፍ ቅዱስ
met͟s’iḥāfi k’idusi
+

‫کتاب مقدس

-

ጳጳስ
p’ap’asi
+

‫اسقف

-

መመረቅ/ መባረክ
memerek’i/ mebareki
+

‫برکت

-

ቡዲዝም
budīzimi
+

‫بودیسم

-

ክርስትና
kirisitina
+

‫مسیحیت

-

የገና ስጦታ
yegena sit’ota
+

‫هدیه کریسمس

-

የጋና ዛፍ
yegana zafi
+

‫درخت کریسمس

-

ቤተ ክርስትያን
bēte kirisitiyani
+

‫کلیسا

-

የሬሳ ሳጥን
yerēsa sat’ini
+

‫تابوت

-

መፍጠር
mefit’eri
+

‫خلقت

-

ስቅለት
sik’ileti
+

‫صلیب عیسی

-

ሴጣን
sēt’ani
+

‫شیطان

-

እግዚአብሔር
igizī’ābiḥēri
+

‫خدا

-

ሂንዱዚም
hīniduzīmi
+

‫آیین هندو

-

እስልምና
isilimina
+

‫اسلام

-

አይሁድ
āyihudi
+

‫یهودیت

-

ማስታረቅ
masitarek’i
+

‫مراقبه

-

በመድሃኒት የደረቀ በድን
bemedihanīti yederek’e bedini
+

‫مومیایی

-

ሙስሊም
musilīmi
+

‫مسلمان

-

ሊቀ ጳጳስ
līk’e p’ap’asi
+

‫پاپ

-

ፀሎት
t͟s’eloti
+

‫نماز

-

ቄስ
k’ēsi
+

‫کشیش

-

ሐይማኖት
ḥāyimanoti
+

‫دین

-

ቅዳሴ
k’idasē
+

‫مراسم مذهبی

-

ሲኖዶስ
sīnodosi
+

‫کنیسه

-

ቤተ እምነት
bēte imineti
+

‫معبد

-

መቃብር
mek’abiri
+

‫مقبره

-
ፋሲካ
fasīka
‫عید پاک

-
የፋሲካ እንቁላል
yefasīka inik’ulali
‫تخم مرغ عید پاک

-
መልዓክት
meli‘akiti
‫فرشته

-
ደወል
deweli
‫ناقوس

-
መፅሐፍ ቅዱስ
met͟s’iḥāfi k’idusi
‫کتاب مقدس

-
ጳጳስ
p’ap’asi
‫اسقف

-
መመረቅ/ መባረክ
memerek’i/ mebareki
‫برکت

-
ቡዲዝም
budīzimi
‫بودیسم

-
ክርስትና
kirisitina
‫مسیحیت

-
የገና ስጦታ
yegena sit’ota
‫هدیه کریسمس

-
የጋና ዛፍ
yegana zafi
‫درخت کریسمس

-
ቤተ ክርስትያን
bēte kirisitiyani
‫کلیسا

-
የሬሳ ሳጥን
yerēsa sat’ini
‫تابوت

-
መፍጠር
mefit’eri
‫خلقت

-
ስቅለት
sik’ileti
‫صلیب عیسی

-
ሴጣን
sēt’ani
‫شیطان

-
እግዚአብሔር
igizī’ābiḥēri
‫خدا

-
ሂንዱዚም
hīniduzīmi
‫آیین هندو

-
እስልምና
isilimina
‫اسلام

-
አይሁድ
āyihudi
‫یهودیت

-
ማስታረቅ
masitarek’i
‫مراقبه

-
በመድሃኒት የደረቀ በድን
bemedihanīti yederek’e bedini
‫مومیایی

-
ሙስሊም
musilīmi
‫مسلمان

-
ሊቀ ጳጳስ
līk’e p’ap’asi
‫پاپ

-
ፀሎት
t͟s’eloti
‫نماز

-
ቄስ
k’ēsi
‫کشیش

-
ሐይማኖት
ḥāyimanoti
‫دین

-
ቅዳሴ
k’idasē
‫مراسم مذهبی

-
ሲኖዶስ
sīnodosi
‫کنیسه

-
ቤተ እምነት
bēte imineti
‫معبد

-
መቃብር
mek’abiri
‫مقبره