‫گیاهان     
አትክልቶች

-

ሸምበቆ
shemibek’o
+

‫بامبو

-

የአበባ ዓይነት
ye’ābeba ‘ayineti
+

‫شکوفه

-

የአበባ እቅፍ
ye’ābeba ik’ifi
+

‫دسته گل

-

ቅርንጫፍ
k’irinich’afi
+

‫شاخه

-

እንቡጥ
inibut’i
+

‫غنچه

-

ቁልቋል
k’ulik’wali
+

‫کاکتوس

-

ክሎቨር
kiloveri
+

‫گل شبدر چه

-

ኮነ
kone
+

‫مخروط

-

ኮርንፍሎወር
korinifiloweri
+

‫گل گندم

-

ክሮኩስ
kirokusi
+

‫زعفران

-

ዳፎዲል
dafodīli
+

‫نرگس

-

ዳይሲ
dayisī
+

‫گل مروارید

-

ዳንደላየን
danidelayeni
+

‫قاصدک

-

አበባ
ābeba
+

‫گل

-

ቅጠላ ቅጠል
k’it’ela k’it’eli
+

‫شاخ و برگ

-

እህል
ihili
+

‫دانه

-

ሳር
sari
+

‫چمن

-

እድገት
idigeti
+

‫رشد

-

ሃይዘንት
hayizeniti
+

‫سنبل

-

ሳር
sari
+

‫چمن

-

ሊሊ አበባ
līlī ābeba
+

‫سوسن سفید

-

ተልባ
teliba
+

‫تخم بزرک

-

የጅብ ጥላ
yejibi t’ila
+

‫قارچ

-

የወይራ ዛፍ
yeweyira zafi
+

‫درخت زیتون

-

የዘንባባ ዛፍ
yezenibaba zafi
+

‫درخت خرما

-

ፓንሲ
panisī
+

‫بنفشه سه رنگ

-

የኮክ ዛፍ
yekoki zafi
+

‫درخت هلو

-

አታክልት
ātakiliti
+

‫گیاه

-

ፖፒ
popī
+

‫خشخاش

-

የዛፍ ስር
yezafi siri
+

‫ریشه

-

ፅጌረዳ
t͟s’igēreda
+

‫گل رز

-

ዘር
zeri
+

‫بذر

-

ስኖውድሮፕ
sinowidiropi
+

‫گل برف

-

ሱፍ
sufi
+

‫گل آفتاب گردان

-

እሾህ
ishohi
+

‫خار

-

የዛፍ ክርክር
yezafi kirikiri
+

‫تنه

-

ቱሊፕ
tulīpi
+

‫گل لاله

-

የውሃ ሊሊ አበባ
yewiha līlī ābeba
+

‫نیلوفر آبی

-

ስንዴ
sinidē
+

‫گندم

-
ሸምበቆ
shemibek’o
‫بامبو

-
የአበባ ዓይነት
ye’ābeba ‘ayineti
‫شکوفه

-
የአበባ እቅፍ
ye’ābeba ik’ifi
‫دسته گل

-
ቅርንጫፍ
k’irinich’afi
‫شاخه

-
እንቡጥ
inibut’i
‫غنچه

-
ቁልቋል
k’ulik’wali
‫کاکتوس

-
ክሎቨር
kiloveri
‫گل شبدر چه

-
ኮነ
kone
‫مخروط

-
ኮርንፍሎወር
korinifiloweri
‫گل گندم

-
ክሮኩስ
kirokusi
‫زعفران

-
ዳፎዲል
dafodīli
‫نرگس

-
ዳይሲ
dayisī
‫گل مروارید

-
ዳንደላየን
danidelayeni
‫قاصدک

-
አበባ
ābeba
‫گل

-
ቅጠላ ቅጠል
k’it’ela k’it’eli
‫شاخ و برگ

-
እህል
ihili
‫دانه

-
ሳር
sari
‫چمن

-
እድገት
idigeti
‫رشد

-
ሃይዘንት
hayizeniti
‫سنبل

-
ሳር
sari
‫چمن

-
ሊሊ አበባ
līlī ābeba
‫سوسن سفید

-
ተልባ
teliba
‫تخم بزرک

-
የጅብ ጥላ
yejibi t’ila
‫قارچ

-
የወይራ ዛፍ
yeweyira zafi
‫درخت زیتون

-
የዘንባባ ዛፍ
yezenibaba zafi
‫درخت خرما

-
ፓንሲ
panisī
‫بنفشه سه رنگ

-
የኮክ ዛፍ
yekoki zafi
‫درخت هلو

-
አታክልት
ātakiliti
‫گیاه

-
ፖፒ
popī
‫خشخاش

-
የዛፍ ስር
yezafi siri
‫ریشه

-
ፅጌረዳ
t͟s’igēreda
‫گل رز

-
ዘር
zeri
‫بذر

-
ስኖውድሮፕ
sinowidiropi
‫گل برف

-
ሱፍ
sufi
‫گل آفتاب گردان

-
እሾህ
ishohi
‫خار

-
የዛፍ ክርክር
yezafi kirikiri
‫تنه

-
ቱሊፕ
tulīpi
‫گل لاله

-
የውሃ ሊሊ አበባ
yewiha līlī ābeba
‫نیلوفر آبی

-
ስንዴ
sinidē
‫گندم