‫انتزاعی     
እረቂቅ

-

አስተዳደር
āsitedaderi
+

‫مدیریت بازرگانی

-

ማስታወቂያ
masitawek’īya
+

‫تبلیغات

-

ቀስት
k’esiti
+

‫فلش

-

እገዳ
igeda
+

‫ممنوعیت

-

ስራ/ ሞያ
sira/ moya
+

‫حرفه

-

መሃል
mehali
+

‫مرکز

-

ምርጫ
mirich’a
+

‫انتخاب

-

ትብብር
tibibiri
+

‫همکاری

-

ቀለም
k’elemi
+

‫رنگ

-

ግንኙነት
gininyuneti
+

‫تماس

-

አደገኛ
ādegenya
+

‫خطر

-

ፍቅርን መግለፅ
fik’irini megilet͟s’i
+

‫اعلام عشق

-

እንቢተኝነት
inibītenyineti
+

‫کاهش

-

ትርጉም
tirigumi
+

‫تعریف

-

ልዩነት
liyuneti
+

‫تفاوت

-

ከባድነት
kebadineti
+

‫سختی

-

አቅጣጫ
āk’it’ach’a
+

‫جهت

-

ግኝት
ginyiti
+

‫کشف

-

የተረበሸ
yeterebeshe
+

‫نامرتب

-

እርቀት
irik’eti
+

‫دور

-

እርቀት
irik’eti
+

‫مسافت

-

ልዩነት
liyuneti
+

‫تنوع

-

አስተዋፅዎ
āsitewat͟s’iwo
+

‫تلاش

-

ግኝት
ginyiti
+

‫اکتشاف

-

መውደቅ
mewidek’i
+

‫سقوط

-

ሓይል
ḥayili
+

‫نیرو

-

መዓዛ
me‘aza
+

‫عطر

-

ነፃነት
net͟s’aneti
+

‫آزادی

-

መንፈስ
menifesi
+

‫شبح

-

ግማሽ
gimashi
+

‫نیمه

-

ከፍታ
kefita
+

‫ارتفاع

-

እርዳታ
iridata
+

‫کمک

-

መደበቂያ ቦታ
medebek’īya bota
+

‫مخفی گاه

-

ትውልድ ሃገር
tiwilidi hageri
+

‫میهن

-

ንፅህና
nit͟s’ihina
+

‫بهداشت

-

መላ
mela
+

‫نظر

-

የተሳሳተ እምነት
yetesasate imineti
+

‫توهّم

-

ይሆናልብሎ ማሰብ
yihonalibilo masebi
+

‫تخیّل

-

የላቀ የማሰብ ችሎታ
yelak’e yemasebi chilota
+

‫هوش

-

ግብዣ
gibizha
+

‫دعوت

-

ፍትህ
fitihi
+

‫عدالت

-

ብርሃን
birihani
+

‫نور

-

ምልከታ
miliketa
+

‫نگاه

-

ውድቀት
widik’eti
+

‫زیان

-

ማጉላት
magulati
+

‫بزرگ نمایی

-

ስህተት
sihiteti
+

‫اشتباه

-

ግድያ
gidiya
+

‫قتل

-

መንግስት
menigisiti
+

‫ملّت

-

አዲስነት
ādīsineti
+

‫تازگی

-

አማራጭ
āmarach’i
+

‫گزینه

-

ትግስት
tigisiti
+

‫صبر

-

እቅድ
ik’idi
+

‫برنامه ریزی

-

ችግር
chigiri
+

‫مشکل

-

ጥበቃ
t’ibek’a
+

‫حفاظت

-

ማንጸባረቅ
manits’ebarek’i
+

‫بازتاب

-

ሪፐብሊክ
rīpebilīki
+

‫جمهوری

-

አደጋ
ādega
+

‫خطر

-

ደህንነት
dehinineti
+

‫ایمنی

-

ሚስጢር
mīsit’īri
+

‫راز

-

ፆታ
t͟s’ota
+

‫جنسیّت

-

ጥላ
t’ila
+

‫سایه

-

ልክ
liki
+

‫اندازه

-

ህብረት
hibireti
+

‫همبستگی

-

ውጤት
wit’ēti
+

‫موفقیت

-

ድጋፍ
digafi
+

‫پشتیبانی

-

ባህል
bahili
+

‫سنّت

-

ክብደት
kibideti
+

‫وزن

-
አስተዳደር
āsitedaderi
‫مدیریت بازرگانی

-
ማስታወቂያ
masitawek’īya
‫تبلیغات

-
ቀስት
k’esiti
‫فلش

-
እገዳ
igeda
‫ممنوعیت

-
ስራ/ ሞያ
sira/ moya
‫حرفه

-
መሃል
mehali
‫مرکز

-
ምርጫ
mirich’a
‫انتخاب

-
ትብብር
tibibiri
‫همکاری

-
ቀለም
k’elemi
‫رنگ

-
ግንኙነት
gininyuneti
‫تماس

-
አደገኛ
ādegenya
‫خطر

-
ፍቅርን መግለፅ
fik’irini megilet͟s’i
‫اعلام عشق

-
እንቢተኝነት
inibītenyineti
‫کاهش

-
ትርጉም
tirigumi
‫تعریف

-
ልዩነት
liyuneti
‫تفاوت

-
ከባድነት
kebadineti
‫سختی

-
አቅጣጫ
āk’it’ach’a
‫جهت

-
ግኝት
ginyiti
‫کشف

-
የተረበሸ
yeterebeshe
‫نامرتب

-
እርቀት
irik’eti
‫دور

-
እርቀት
irik’eti
‫مسافت

-
ልዩነት
liyuneti
‫تنوع

-
አስተዋፅዎ
āsitewat͟s’iwo
‫تلاش

-
ግኝት
ginyiti
‫اکتشاف

-
መውደቅ
mewidek’i
‫سقوط

-
ሓይል
ḥayili
‫نیرو

-
መዓዛ
me‘aza
‫عطر

-
ነፃነት
net͟s’aneti
‫آزادی

-
መንፈስ
menifesi
‫شبح

-
ግማሽ
gimashi
‫نیمه

-
ከፍታ
kefita
‫ارتفاع

-
እርዳታ
iridata
‫کمک

-
መደበቂያ ቦታ
medebek’īya bota
‫مخفی گاه

-
ትውልድ ሃገር
tiwilidi hageri
‫میهن

-
ንፅህና
nit͟s’ihina
‫بهداشت

-
መላ
mela
‫نظر

-
የተሳሳተ እምነት
yetesasate imineti
‫توهّم

-
ይሆናልብሎ ማሰብ
yihonalibilo masebi
‫تخیّل

-
የላቀ የማሰብ ችሎታ
yelak’e yemasebi chilota
‫هوش

-
ግብዣ
gibizha
‫دعوت

-
ፍትህ
fitihi
‫عدالت

-
ብርሃን
birihani
‫نور

-
ምልከታ
miliketa
‫نگاه

-
ውድቀት
widik’eti
‫زیان

-
ማጉላት
magulati
‫بزرگ نمایی

-
ስህተት
sihiteti
‫اشتباه

-
ግድያ
gidiya
‫قتل

-
መንግስት
menigisiti
‫ملّت

-
አዲስነት
ādīsineti
‫تازگی

-
አማራጭ
āmarach’i
‫گزینه

-
ትግስት
tigisiti
‫صبر

-
እቅድ
ik’idi
‫برنامه ریزی

-
ችግር
chigiri
‫مشکل

-
ጥበቃ
t’ibek’a
‫حفاظت

-
ማንጸባረቅ
manits’ebarek’i
‫بازتاب

-
ሪፐብሊክ
rīpebilīki
‫جمهوری

-
አደጋ
ādega
‫خطر

-
ደህንነት
dehinineti
‫ایمنی

-
ሚስጢር
mīsit’īri
‫راز

-
ፆታ
t͟s’ota
‫جنسیّت

-
ጥላ
t’ila
‫سایه

-
ልክ
liki
‫اندازه

-
ህብረት
hibireti
‫همبستگی

-
ውጤት
wit’ēti
‫موفقیت

-
ድጋፍ
digafi
‫پشتیبانی

-
ባህል
bahili
‫سنّت

-
ክብደት
kibideti
‫وزن