‫هنر     
ጥበብ

-

ማጨብጨብ
mach’ebich’ebi
+

‫تشویق

-

ጥበብ
t’ibebi
+

‫هنر

-

ማጎንበስ
magonibesi
+

‫تعظیم

-

ብሩሽ
birushi
+

‫قلم‌مو

-

የመሳያ መፅሐፍ
yemesaya met͟s’iḥāfi
+

‫کتاب رنگ آمیزی

-

ሴት ዳንሰኛ
sēti danisenya
+

‫رقصنده

-

መሳል
mesali
+

‫طراحی

-

የሥዕል አዳራሽ
yeši‘ili ādarashi
+

‫گالری

-

የመስታወት መስኮት
yemesitaweti mesikoti
+

‫پنجره شیشه ای

-

ግራፊቲ
girafītī
+

‫نوشته دیواری

-

የእጅ ሞያ ጥበብ
ye’iji moya t’ibebi
+

‫صنایع دستی

-

ሞሳይክ
mosayiki
+

‫موزاییک

-

የግድግዳ ስዕል
yegidigida si‘ili
+

‫نقاشی دیواری

-

ቤተ መዘክር
bēte mezekiri
+

‫موزه

-

ትርኢት
tiri’īti
+

‫به صحنه بردن

-

ስዕል
si‘ili
+

‫تصویر

-

ግጥም
git’imi
+

‫شعر

-

ቅርፅ
k’irit͟s’i
+

‫مجسّمه

-

ዘፈን
zefeni
+

‫آهنگ

-

ሃውልት
hawiliti
+

‫مجسّمه

-

የውሃ ቀለም
yewiha k’elemi
+

‫آبرنگ

-
ማጨብጨብ
mach’ebich’ebi
‫تشویق

-
ጥበብ
t’ibebi
‫هنر

-
ማጎንበስ
magonibesi
‫تعظیم

-
ብሩሽ
birushi
‫قلم‌مو

-
የመሳያ መፅሐፍ
yemesaya met͟s’iḥāfi
‫کتاب رنگ آمیزی

-
ሴት ዳንሰኛ
sēti danisenya
‫رقصنده

-
መሳል
mesali
‫طراحی

-
የሥዕል አዳራሽ
yeši‘ili ādarashi
‫گالری

-
የመስታወት መስኮት
yemesitaweti mesikoti
‫پنجره شیشه ای

-
ግራፊቲ
girafītī
‫نوشته دیواری

-
የእጅ ሞያ ጥበብ
ye’iji moya t’ibebi
‫صنایع دستی

-
ሞሳይክ
mosayiki
‫موزاییک

-
የግድግዳ ስዕል
yegidigida si‘ili
‫نقاشی دیواری

-
ቤተ መዘክር
bēte mezekiri
‫موزه

-
ትርኢት
tiri’īti
‫به صحنه بردن

-
ስዕል
si‘ili
‫تصویر

-
ግጥም
git’imi
‫شعر

-
ቅርፅ
k’irit͟s’i
‫مجسّمه

-
ዘፈን
zefeni
‫آهنگ

-
ሃውልት
hawiliti
‫مجسّمه

-
የውሃ ቀለም
yewiha k’elemi
‫آبرنگ