‫احساسات     
Чувства

-

скука
skuka

‫خستگی

-

доверие
doverie

‫اعتماد به نفس

-

криза
kriza

‫بحران

-

недоверие
nedoverie

‫بی اعتمادی

-

сън
sŭn

‫رؤیا

-

умора
umora

‫خستگی

-

забавление
zabavlenie

‫شوخی، بازی

-

глад
glad

‫گرسنگی

-

самота
samota

‫تنهایی

-

паника
panika

‫بیم و هراس

-

молба
molba

‫درخواست

-

писък
pisŭk

‫فریاد

-

шок
shok

‫شوک

-
привързаност
privŭrzanost
‫محبت

-
гняв
gnyav
‫خشم

-
скука
skuka
‫خستگی

-
доверие
doverie
‫اعتماد به نفس

-
креативност
kreativnost
‫خلاقیت

-
криза
kriza
‫بحران

-
любопитство
lyubopit·stvo
‫کنجکاوی

-
поражение
porazhenie
‫شکست

-
депресия
depresiya
‫افسردگی

-
отчаяние
otchayanie
‫ناامیدی

-
разочарование
razocharovanie
‫ناامیدی

-
недоверие
nedoverie
‫بی اعتمادی

-
съмнение
sŭmnenie
‫شک

-
сън
sŭn
‫رؤیا

-
умора
umora
‫خستگی

-
страх
strakh
‫ترس

-
кавга
kavga
‫دعوا

-
приятелство
priyatelstvo
‫دوستی

-
забавление
zabavlenie
‫شوخی، بازی

-
скръб
skrŭb
‫غم

-
гримаса
grimasa
‫شکلک

-
щастие
shtastie
‫اقبال

-
надежда
nadezhda
‫امید

-
глад
glad
‫گرسنگی

-
интерес
interes
‫علاقه

-
радост
radost
‫شادی

-
целувка
tseluvka
‫بوسه

-
самота
samota
‫تنهایی

-
любов
lyubov
‫عشق

-
меланхолия
melankholiya
‫سودا

-
настроение
nastroenie
‫خلق و خوی

-
оптимизъм
optimizŭm
‫خوش بینی

-
паника
panika
‫بیم و هراس

-
недоумение
nedoumenie
‫سرگشتگی

-
ярост
yarost
‫خشم

-
отказ
otkaz
‫رد

-
връзка
vrŭzka
‫رابطه

-
молба
molba
‫درخواست

-
писък
pisŭk
‫فریاد

-
сигурност
sigurnost
‫امنیّت

-
шок
shok
‫شوک

-
усмивка
usmivka
‫لبخند

-
нежност
nezhnost
‫محبت

-
мисъл
misŭl
‫فکر

-
замисленост
zamislenost
‫با اندیشه