‫انتزاعی     
Абстрактни понятия

-

администрация
administratsiya
+

‫مدیریت بازرگانی

-

реклама
reklama
+

‫تبلیغات

-

стрелка
strelka
+

‫فلش

-

забрана
zabrana
+

‫ممنوعیت

-

кариера
kariera
+

‫حرفه

-

център
tsentŭr
+

‫مرکز

-

избор
izbor
+

‫انتخاب

-

сътрудничество
sŭtrudnichestvo
+

‫همکاری

-

цвят
tsvyat
+

‫رنگ

-

контакт
kontakt
+

‫تماس

-

опасност
opasnost
+

‫خطر

-

любовно признание
lyubovno priznanie
+

‫اعلام عشق

-

разруха
razrukha
+

‫کاهش

-

определение
opredelenie
+

‫تعریف

-

разлика
razlika
+

‫تفاوت

-

трудност
trudnost
+

‫سختی

-

посока
posoka
+

‫جهت

-

откритие
otkritie
+

‫کشف

-

бъркотия
bŭrkotiya
+

‫نامرتب

-

далечина
dalechina
+

‫دور

-

разстояние
razstoyanie
+

‫مسافت

-

разнообразие
raznoobrazie
+

‫تنوع

-

усилие
usilie
+

‫تلاش

-

проучване
prouchvane
+

‫اکتشاف

-

падане
padane
+

‫سقوط

-

сила
sila
+

‫نیرو

-

аромат
aromat
+

‫عطر

-

свобода
svoboda
+

‫آزادی

-

призрак
prizrak
+

‫شبح

-

половина
polovina
+

‫نیمه

-

височина
visochina
+

‫ارتفاع

-

помощ
pomosht
+

‫کمک

-

скривалище
skrivalishte
+

‫مخفی گاه

-

родина
rodina
+

‫میهن

-

хигиена
khigiena
+

‫بهداشت

-

идея
ideya
+

‫نظر

-

илюзия
ilyuziya
+

‫توهّم

-

въображение
vŭobrazhenie
+

‫تخیّل

-

интелигентност
inteligentnost
+

‫هوش

-

покана
pokana
+

‫دعوت

-

правосъдие
pravosŭdie
+

‫عدالت

-

светлина
svetlina
+

‫نور

-

външен вид
vŭnshen vid
+

‫نگاه

-

загуба
zaguba
+

‫زیان

-

увеличение
uvelichenie
+

‫بزرگ نمایی

-

грешка
greshka
+

‫اشتباه

-

убийство
ubiĭstvo
+

‫قتل

-

нация
natsiya
+

‫ملّت

-

новост
novost
+

‫تازگی

-

възможност
vŭzmozhnost
+

‫گزینه

-

търпение
tŭrpenie
+

‫صبر

-

планиране
planirane
+

‫برنامه ریزی

-

проблем
problem
+

‫مشکل

-

защита
zashtita
+

‫حفاظت

-

отражение
otrazhenie
+

‫بازتاب

-

република
republika
+

‫جمهوری

-

риск
risk
+

‫خطر

-

безопасност
bezopasnost
+

‫ایمنی

-

тайна
taĭna
+

‫راز

-

пол
pol
+

‫جنسیّت

-

сянка
syanka
+

‫سایه

-

размер
razmer
+

‫اندازه

-

солидарност
solidarnost
+

‫همبستگی

-

успех
uspekh
+

‫موفقیت

-

подкрепа
podkrepa
+

‫پشتیبانی

-

традиция
traditsiya
+

‫سنّت

-

тегло
teglo
+

‫وزن

-
администрация
administratsiya
‫مدیریت بازرگانی

-
реклама
reklama
‫تبلیغات

-
стрелка
strelka
‫فلش

-
забрана
zabrana
‫ممنوعیت

-
кариера
kariera
‫حرفه

-
център
tsentŭr
‫مرکز

-
избор
izbor
‫انتخاب

-
сътрудничество
sŭtrudnichestvo
‫همکاری

-
цвят
tsvyat
‫رنگ

-
контакт
kontakt
‫تماس

-
опасност
opasnost
‫خطر

-
любовно признание
lyubovno priznanie
‫اعلام عشق

-
разруха
razrukha
‫کاهش

-
определение
opredelenie
‫تعریف

-
разлика
razlika
‫تفاوت

-
трудност
trudnost
‫سختی

-
посока
posoka
‫جهت

-
откритие
otkritie
‫کشف

-
бъркотия
bŭrkotiya
‫نامرتب

-
далечина
dalechina
‫دور

-
разстояние
razstoyanie
‫مسافت

-
разнообразие
raznoobrazie
‫تنوع

-
усилие
usilie
‫تلاش

-
проучване
prouchvane
‫اکتشاف

-
падане
padane
‫سقوط

-
сила
sila
‫نیرو

-
аромат
aromat
‫عطر

-
свобода
svoboda
‫آزادی

-
призрак
prizrak
‫شبح

-
половина
polovina
‫نیمه

-
височина
visochina
‫ارتفاع

-
помощ
pomosht
‫کمک

-
скривалище
skrivalishte
‫مخفی گاه

-
родина
rodina
‫میهن

-
хигиена
khigiena
‫بهداشت

-
идея
ideya
‫نظر

-
илюзия
ilyuziya
‫توهّم

-
въображение
vŭobrazhenie
‫تخیّل

-
интелигентност
inteligentnost
‫هوش

-
покана
pokana
‫دعوت

-
правосъдие
pravosŭdie
‫عدالت

-
светлина
svetlina
‫نور

-
външен вид
vŭnshen vid
‫نگاه

-
загуба
zaguba
‫زیان

-
увеличение
uvelichenie
‫بزرگ نمایی

-
грешка
greshka
‫اشتباه

-
убийство
ubiĭstvo
‫قتل

-
нация
natsiya
‫ملّت

-
новост
novost
‫تازگی

-
възможност
vŭzmozhnost
‫گزینه

-
търпение
tŭrpenie
‫صبر

-
планиране
planirane
‫برنامه ریزی

-
проблем
problem
‫مشکل

-
защита
zashtita
‫حفاظت

-
отражение
otrazhenie
‫بازتاب

-
република
republika
‫جمهوری

-
риск
risk
‫خطر

-
безопасност
bezopasnost
‫ایمنی

-
тайна
taĭna
‫راز

-
пол
pol
‫جنسیّت

-
сянка
syanka
‫سایه

-
размер
razmer
‫اندازه

-
солидарност
solidarnost
‫همبستگی

-
успех
uspekh
‫موفقیت

-
подкрепа
podkrepa
‫پشتیبانی

-
традиция
traditsiya
‫سنّت

-
тегло
teglo
‫وزن