‫انتزاعی     
Абстрактни понятия

-

администрация
administratsiya

‫مدیریت بازرگانی

-

реклама
reklama

‫تبلیغات

-

забрана
zabrana

‫ممنوعیت

-

избор
izbor

‫انتخاب

-

сила
sila

‫نیرو

-

грешка
greshka

‫اشتباه

-

планиране
planirane

‫برنامه ریزی

-

пол
pol

‫جنسیّت

-

размер
razmer

‫اندازه

-

успех
uspekh

‫موفقیت

-

подкрепа
podkrepa

‫پشتیبانی

-
администрация
administratsiya
‫مدیریت بازرگانی

-
реклама
reklama
‫تبلیغات

-
стрелка
strelka
‫فلش

-
забрана
zabrana
‫ممنوعیت

-
кариера
kariera
‫حرفه

-
център
tsentŭr
‫مرکز

-
избор
izbor
‫انتخاب

-
сътрудничество
sŭtrudnichestvo
‫همکاری

-
цвят
tsvyat
‫رنگ

-
контакт
kontakt
‫تماس

-
опасност
opasnost
‫خطر

-
любовно признание
lyubovno priznanie
‫اعلام عشق

-
разруха
razrukha
‫کاهش

-
определение
opredelenie
‫تعریف

-
разлика
razlika
‫تفاوت

-
трудност
trudnost
‫سختی

-
посока
posoka
‫جهت

-
откритие
otkritie
‫کشف

-
бъркотия
bŭrkotiya
‫نامرتب

-
далечина
dalechina
‫دور

-
разстояние
razstoyanie
‫مسافت

-
разнообразие
raznoobrazie
‫تنوع

-
усилие
usilie
‫تلاش

-
проучване
prouchvane
‫اکتشاف

-
падане
padane
‫سقوط

-
сила
sila
‫نیرو

-
аромат
aromat
‫عطر

-
свобода
svoboda
‫آزادی

-
призрак
prizrak
‫شبح

-
половина
polovina
‫نیمه

-
височина
visochina
‫ارتفاع

-
помощ
pomosht
‫کمک

-
скривалище
skrivalishte
‫مخفی گاه

-
родина
rodina
‫میهن

-
хигиена
khigiena
‫بهداشت

-
идея
ideya
‫نظر

-
илюзия
ilyuziya
‫توهّم

-
въображение
vŭobrazhenie
‫تخیّل

-
интелигентност
inteligentnost
‫هوش

-
покана
pokana
‫دعوت

-
правосъдие
pravosŭdie
‫عدالت

-
светлина
svetlina
‫نور

-
външен вид
vŭnshen vid
‫نگاه

-
загуба
zaguba
‫زیان

-
увеличение
uvelichenie
‫بزرگ نمایی

-
грешка
greshka
‫اشتباه

-
убийство
ubiĭstvo
‫قتل

-
нация
natsiya
‫ملّت

-
новост
novost
‫تازگی

-
възможност
vŭzmozhnost
‫گزینه

-
търпение
tŭrpenie
‫صبر

-
планиране
planirane
‫برنامه ریزی

-
проблем
problem
‫مشکل

-
защита
zashtita
‫حفاظت

-
отражение
otrazhenie
‫بازتاب

-
република
republika
‫جمهوری

-
риск
risk
‫خطر

-
безопасност
bezopasnost
‫ایمنی

-
тайна
taĭna
‫راز

-
пол
pol
‫جنسیّت

-
сянка
syanka
‫سایه

-
размер
razmer
‫اندازه

-
солидарност
solidarnost
‫همبستگی

-
успех
uspekh
‫موفقیت

-
подкрепа
podkrepa
‫پشتیبانی

-
традиция
traditsiya
‫سنّت

-
тегло
teglo
‫وزن