‫خرید     
কেনাকাটা

-

বেকারি
bēkāri
+

‫نانوایی

-

বারকোড
bārakōḍa
+

‫بارکُد

-

বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
+

‫کتابفروشی

-

ক্যাফে
kyāphē
+

‫کافه

-

ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
+

‫داروخانه

-

ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
+

‫خشک شویی

-

ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
+

‫گل فروشی

-

উপহার
upahāra
+

‫هدیه

-

বাজার
bājāra
+

‫بازار

-

বাজার হল
bājāra hala
+

‫مرکز خرید

-

সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
+

‫داروخانه

-

ডাকঘর
ḍākaghara
+

‫اداره پست

-

মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
+

‫سفالگری

-

বিক্রয়
bikraẏa
+

‫فروش

-

দোকান
dōkāna
+

‫فروشگاه

-

কেনাকাটা
kēnākāṭā
+

‫خرید

-

শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
+

‫کیسه خرید

-

কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
+

‫سبد خرید

-

শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
+

‫چرخ خرید

-

শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
+

‫تور خرید

-
বেকারি
bēkāri
‫نانوایی

-
বারকোড
bārakōḍa
‫بارکُد

-
বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
‫کتابفروشی

-
ক্যাফে
kyāphē
‫کافه

-
ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
‫داروخانه

-
ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
‫خشک شویی

-
ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
‫گل فروشی

-
উপহার
upahāra
‫هدیه

-
বাজার
bājāra
‫بازار

-
বাজার হল
bājāra hala
‫مرکز خرید

-
সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
‫دکه روزنامه فروشی

-
ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
‫داروخانه

-
ডাকঘর
ḍākaghara
‫اداره پست

-
মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
‫سفالگری

-
বিক্রয়
bikraẏa
‫فروش

-
দোকান
dōkāna
‫فروشگاه

-
কেনাকাটা
kēnākāṭā
‫خرید

-
শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
‫کیسه خرید

-
কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
‫سبد خرید

-
শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
‫چرخ خرید

-
শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
‫تور خرید