‫مبل     
Namještaj

-

naslonjač

‫صندلی راحتی

-

krevet

‫تخت

-

posteljina

‫روتختی

-

polica za knjige

‫قفسه کتاب

-

tepih

‫فرش

-

stolica

‫صندلی

-

komoda

‫کُمُد

-

kolijevka

‫گهواره

-

ormar

‫کُمُد

-

zastor

‫پرده

-

zavjesa

‫پرده

-

ventilator

‫پنکه

-

strunjača

‫حصیر

-

ogradica

‫تخت نرده دار

-

stolica za ljuljanje

‫صندلی گهواره ای

-

sef

‫گاو صنوق

-

sjedište

‫صندلی

-

polica

‫قفسه

-

stočić

‫میز عسلی

-

kauč

‫کاناپه

-

stolica

‫صندلی

-

sto

‫میز

-

stona lampa

‫چراغ رومیزی

-

kanta za otpatke

‫سبد کاغذ باطله

-
naslonjač
‫صندلی راحتی

-
krevet
‫تخت

-
posteljina
‫روتختی

-
polica za knjige
‫قفسه کتاب

-
tepih
‫فرش

-
stolica
‫صندلی

-
komoda
‫کُمُد

-
kolijevka
‫گهواره

-
ormar
‫کُمُد

-
zastor
‫پرده

-
zavjesa
‫پرده

-
pisaći stol
‫میز

-
ventilator
‫پنکه

-
strunjača
‫حصیر

-
ogradica
‫تخت نرده دار

-
stolica za ljuljanje
‫صندلی گهواره ای

-
sef
‫گاو صنوق

-
sjedište
‫صندلی

-
polica
‫قفسه

-
stočić
‫میز عسلی

-
kauč
‫کاناپه

-
stolica
‫صندلی

-
sto
‫میز

-
stona lampa
‫چراغ رومیزی

-
kanta za otpatke
‫سبد کاغذ باطله