‫دین     
Vjera

-

uskrs +

‫عید پاک

-

uskršnje jaje +

‫تخم مرغ عید پاک

-

anđeo +

‫فرشته

-

zvono +

‫ناقوس

-

biblija +

‫کتاب مقدس

-

biskup +

‫اسقف

-

blagoslov +

‫برکت

-

budizam +

‫بودیسم

-

hrišćanstvo +

‫مسیحیت

-

božićni poklon +

‫هدیه کریسمس

-

božićno drvce +

‫درخت کریسمس

-

crkva +

‫کلیسا

-

mrtvački sanduk +

‫تابوت

-

stvaranje svijeta +

‫خلقت

-

krst +

‫صلیب عیسی

-

đavo +

‫شیطان

-

bog +

‫خدا

-

hinduizam +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

judaizam +

‫یهودیت

-

meditacija +

‫مراقبه

-

mumija +

‫مومیایی

-

musliman +

‫مسلمان

-

papa +

‫پاپ

-

molitva +

‫نماز

-

sveštenik +

‫کشیش

-

vjera +

‫دین

-

božja služba +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoga +

‫کنیسه

-

hram +

‫معبد

-

grobnica +

‫مقبره

-
uskrs
‫عید پاک

-
uskršnje jaje
‫تخم مرغ عید پاک

-
anđeo
‫فرشته

-
zvono
‫ناقوس

-
biblija
‫کتاب مقدس

-
biskup
‫اسقف

-
blagoslov
‫برکت

-
budizam
‫بودیسم

-
hrišćanstvo
‫مسیحیت

-
božićni poklon
‫هدیه کریسمس

-
božićno drvce
‫درخت کریسمس

-
crkva
‫کلیسا

-
mrtvački sanduk
‫تابوت

-
stvaranje svijeta
‫خلقت

-
krst
‫صلیب عیسی

-
đavo
‫شیطان

-
bog
‫خدا

-
hinduizam
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
judaizam
‫یهودیت

-
meditacija
‫مراقبه

-
mumija
‫مومیایی

-
musliman
‫مسلمان

-
papa
‫پاپ

-
molitva
‫نماز

-
sveštenik
‫کشیش

-
vjera
‫دین

-
božja služba
‫مراسم مذهبی

-
sinagoga
‫کنیسه

-
hram
‫معبد

-
grobnica
‫مقبره