‫هوا     
Vrijeme

-

barometar +

‫هواسنج

-

oblak +

‫ابر

-

hladnoća +

‫سرما

-

polumjesec +

‫هلال

-

tama +

‫تاریکی

-

suša +

‫خشکسالی

-

zemlja +

‫زمین

-

magla +

‫مِه

-

mraz +

‫یخبندان

-

poledica +

‫یخبندان

-

vrućina +

‫گرما

-

uragan +

‫گردباد

-

ledenica +

‫قندیل

-

munja +

‫صاعقه

-

meteor +

‫شهاب سنگ

-

mjesec +

‫ماه

-

duga +

‫رنگین کمان

-

kapljica kiše +

‫قطره باران

-

snijeg +

‫برف

-

sniježna pahuljica +

‫دانه برف

-

snješko bijelić +

‫آدم برفی

-

zvijezda +

‫ستاره

-

oluja +

‫طوفان

-

olujni talasi +

‫طوفان

-

sunce +

‫خورشید

-

sunčev zrak +

‫پرتو افتاب

-

zalazak sunca +

‫پستاب

-

termometar +

‫دماسنج

-

nevrijeme +

‫رعد و برق

-

suton +

‫شفق

-

vrijeme +

‫آب و هوا

-

mokri uvjeti +

‫رطوبت

-

vjetar +

‫باد

-
barometar
‫هواسنج

-
oblak
‫ابر

-
hladnoća
‫سرما

-
polumjesec
‫هلال

-
tama
‫تاریکی

-
suša
‫خشکسالی

-
zemlja
‫زمین

-
magla
‫مِه

-
mraz
‫یخبندان

-
poledica
‫یخبندان

-
vrućina
‫گرما

-
uragan
‫گردباد

-
ledenica
‫قندیل

-
munja
‫صاعقه

-
meteor
‫شهاب سنگ

-
mjesec
‫ماه

-
duga
‫رنگین کمان

-
kapljica kiše
‫قطره باران

-
snijeg
‫برف

-
sniježna pahuljica
‫دانه برف

-
snješko bijelić
‫آدم برفی

-
zvijezda
‫ستاره

-
oluja
‫طوفان

-
olujni talasi
‫طوفان

-
sunce
‫خورشید

-
sunčev zrak
‫پرتو افتاب

-
zalazak sunca
‫پستاب

-
termometar
‫دماسنج

-
nevrijeme
‫رعد و برق

-
suton
‫شفق

-
vrijeme
‫آب و هوا

-
mokri uvjeti
‫رطوبت

-
vjetar
‫باد