‫مشاغل     
Ocupacions

-

l'arquitecte +

‫معمار

-

l'astronauta +

‫فضانورد

-

el barber +

‫آرایشگر

-

el ferrer +

‫آهنگر

-

el boxador +

‫بوکسور

-

el torero +

‫گاوباز

-

el buròcrata +

‫بوروکرات

-

el viatge de negocis +

‫سفر کاری

-

l'home de negocis +

‫تاجر

-

el carnisser +

‫قصّاب

-

el mecànic de cotxes +

‫مکانیک

-

el conserge +

‫سرایدار

-

la dona de fer feines +

‫نظافت چی

-

el pallasso +

‫دلقک

-

el company de treball +

‫همکار

-

el conductor +

‫رهبر ارکستر

-

el cuiner +

‫آشپز

-

el vaquer +

‫کابوی

-

el dentista +

‫دندانپزشک

-

el detectiu +

‫کارآگاه

-

el bussejador +

‫غوّاص

-

el metge +

‫پزشک

-

el doctor +

‫دکتر

-

l'electricista +

‫برق کار

-

l'alumna +

‫دانش آموز

-

el bomber +

‫آتش نشان

-

el pescador +

‫ماهی گیر

-

el futbolista +

‫فوتبالیست

-

el gàngster +

‫اوباش

-

el jardiner +

‫باغبان

-

el golfista +

‫گلف باز

-

el guitarrista +

‫گیتاریست

-

el caçador +

‫شکارچی

-

el decorador +

‫طراح داخلی

-

el jutge +

‫قاضی

-

el caiaquista +

‫کایاک ران

-

el mag +

‫شعبده باز

-

l'alumne +

‫دانش آموز

-

el corredor de marató +

‫دونده ماراتن

-

el músic +

‫نوازنده

-

la monja +

‫راهبه

-

la professió +

‫حرفه

-

l'oftalmòleg +

‫چشم پزشک

-

l'òptic +

‫چشم پزشک

-

el pintor +

‫نقّاش

-

el repartidor de diaris +

‫روزنامه فروش

-

el fotògraf +

‫عکّاس

-

el pirata +

‫دزد دریایی

-

el lampista +

‫لوله کش

-

el policia +

‫پلیس

-

el porter +

‫باربر

-

el presoner +

‫زندانی

-

el secretari +

‫منشی

-

l'espia +

‫جاسوس

-

el cirurgià +

‫جرّاح

-

el mestre +

‫معلّم

-

el lladre +

‫دزد

-

el camioner +

‫راننده کامیون

-

l'atur +

‫بیکاری

-

la cambrera +

‫گارسون

-

el netejavidres +

‫نظافت چی پنجره

-

el treball +

‫کار

-

l'obrer +

‫کارگر

-
l'arquitecte
‫معمار

-
l'astronauta
‫فضانورد

-
el barber
‫آرایشگر

-
el ferrer
‫آهنگر

-
el boxador
‫بوکسور

-
el torero
‫گاوباز

-
el buròcrata
‫بوروکرات

-
el viatge de negocis
‫سفر کاری

-
l'home de negocis
‫تاجر

-
el carnisser
‫قصّاب

-
el mecànic de cotxes
‫مکانیک

-
el conserge
‫سرایدار

-
la dona de fer feines
‫نظافت چی

-
el pallasso
‫دلقک

-
el company de treball
‫همکار

-
el conductor
‫رهبر ارکستر

-
el cuiner
‫آشپز

-
el vaquer
‫کابوی

-
el dentista
‫دندانپزشک

-
el detectiu
‫کارآگاه

-
el bussejador
‫غوّاص

-
el metge
‫پزشک

-
el doctor
‫دکتر

-
l'electricista
‫برق کار

-
l'alumna
‫دانش آموز

-
el bomber
‫آتش نشان

-
el pescador
‫ماهی گیر

-
el futbolista
‫فوتبالیست

-
el gàngster
‫اوباش

-
el jardiner
‫باغبان

-
el golfista
‫گلف باز

-
el guitarrista
‫گیتاریست

-
el caçador
‫شکارچی

-
el decorador
‫طراح داخلی

-
el jutge
‫قاضی

-
el caiaquista
‫کایاک ران

-
el mag
‫شعبده باز

-
l'alumne
‫دانش آموز

-
el corredor de marató
‫دونده ماراتن

-
el músic
‫نوازنده

-
la monja
‫راهبه

-
la professió
‫حرفه

-
l'oftalmòleg
‫چشم پزشک

-
l'òptic
‫چشم پزشک

-
el pintor
‫نقّاش

-
el repartidor de diaris
‫روزنامه فروش

-
el fotògraf
‫عکّاس

-
el pirata
‫دزد دریایی

-
el lampista
‫لوله کش

-
el policia
‫پلیس

-
el porter
‫باربر

-
el presoner
‫زندانی

-
el secretari
‫منشی

-
l'espia
‫جاسوس

-
el cirurgià
‫جرّاح

-
el mestre
‫معلّم

-
el lladre
‫دزد

-
el camioner
‫راننده کامیون

-
l'atur
‫بیکاری

-
la cambrera
‫گارسون

-
el netejavidres
‫نظافت چی پنجره

-
el treball
‫کار

-
l'obrer
‫کارگر