‫مشاغل     
Ocupacions

-

l'arquitecte

‫معمار

-

l'astronauta

‫فضانورد

-

el barber

‫آرایشگر

-

el ferrer

‫آهنگر

-

el boxador

‫بوکسور

-

el torero

‫گاوباز

-

el buròcrata

‫بوروکرات

-

el viatge de negocis

‫سفر کاری

-

el carnisser

‫قصّاب

-

el conserge

‫سرایدار

-

la dona de fer feines

‫نظافت چی

-

el pallasso

‫دلقک

-

el conductor

‫رهبر ارکستر

-

el cuiner

‫آشپز

-

el vaquer

‫کابوی

-

el dentista

‫دندانپزشک

-

el detectiu

‫کارآگاه

-

el bussejador

‫غوّاص

-

el metge

‫پزشک

-

el doctor

‫دکتر

-

l'electricista

‫برق کار

-

l'alumna

‫دانش آموز

-

el bomber

‫آتش نشان

-

el pescador

‫ماهی گیر

-

el futbolista

‫فوتبالیست

-

el gàngster

‫اوباش

-

el jardiner

‫باغبان

-

el golfista

‫گلف باز

-

el guitarrista

‫گیتاریست

-

el caçador

‫شکارچی

-

el decorador

‫طراح داخلی

-

el jutge

‫قاضی

-

el caiaquista

‫کایاک ران

-

el mag

‫شعبده باز

-

l'alumne

‫دانش آموز

-

el corredor de marató

‫دونده ماراتن

-

el músic

‫نوازنده

-

la monja

‫راهبه

-

la professió

‫حرفه

-

l'oftalmòleg

‫چشم پزشک

-

l'òptic

‫چشم پزشک

-

el pintor

‫نقّاش

-

el repartidor de diaris

‫روزنامه فروش

-

el fotògraf

‫عکّاس

-

el pirata

‫دزد دریایی

-

el lampista

‫لوله کش

-

el policia

‫پلیس

-

el porter

‫باربر

-

el presoner

‫زندانی

-

el secretari

‫منشی

-

l'espia

‫جاسوس

-

el cirurgià

‫جرّاح

-

el mestre

‫معلّم

-

el lladre

‫دزد

-

el camioner

‫راننده کامیون

-

l'atur

‫بیکاری

-

la cambrera

‫گارسون

-

el netejavidres

‫نظافت چی پنجره

-

el treball

‫کار

-

l'obrer

‫کارگر

-
l'arquitecte
‫معمار

-
l'astronauta
‫فضانورد

-
el barber
‫آرایشگر

-
el ferrer
‫آهنگر

-
el boxador
‫بوکسور

-
el torero
‫گاوباز

-
el buròcrata
‫بوروکرات

-
el viatge de negocis
‫سفر کاری

-
l'home de negocis
‫تاجر

-
el carnisser
‫قصّاب

-
el mecànic de cotxes
‫مکانیک

-
el conserge
‫سرایدار

-
la dona de fer feines
‫نظافت چی

-
el pallasso
‫دلقک

-
el company de treball
‫همکار

-
el conductor
‫رهبر ارکستر

-
el cuiner
‫آشپز

-
el vaquer
‫کابوی

-
el dentista
‫دندانپزشک

-
el detectiu
‫کارآگاه

-
el bussejador
‫غوّاص

-
el metge
‫پزشک

-
el doctor
‫دکتر

-
l'electricista
‫برق کار

-
l'alumna
‫دانش آموز

-
el bomber
‫آتش نشان

-
el pescador
‫ماهی گیر

-
el futbolista
‫فوتبالیست

-
el gàngster
‫اوباش

-
el jardiner
‫باغبان

-
el golfista
‫گلف باز

-
el guitarrista
‫گیتاریست

-
el caçador
‫شکارچی

-
el decorador
‫طراح داخلی

-
el jutge
‫قاضی

-
el caiaquista
‫کایاک ران

-
el mag
‫شعبده باز

-
l'alumne
‫دانش آموز

-
el corredor de marató
‫دونده ماراتن

-
el músic
‫نوازنده

-
la monja
‫راهبه

-
la professió
‫حرفه

-
l'oftalmòleg
‫چشم پزشک

-
l'òptic
‫چشم پزشک

-
el pintor
‫نقّاش

-
el repartidor de diaris
‫روزنامه فروش

-
el fotògraf
‫عکّاس

-
el pirata
‫دزد دریایی

-
el lampista
‫لوله کش

-
el policia
‫پلیس

-
el porter
‫باربر

-
el presoner
‫زندانی

-
el secretari
‫منشی

-
l'espia
‫جاسوس

-
el cirurgià
‫جرّاح

-
el mestre
‫معلّم

-
el lladre
‫دزد

-
el camioner
‫راننده کامیون

-
l'atur
‫بیکاری

-
la cambrera
‫گارسون

-
el netejavidres
‫نظافت چی پنجره

-
el treball
‫کار

-
l'obrer
‫کارگر