‫هنر     
Arts

-

l'aplaudiment +

‫تشویق

-

l'art +

‫هنر

-

la reverència +

‫تعظیم

-

el pinzell +

‫قلم‌مو

-

el llibre per pintar +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

la balladora +

‫رقصنده

-

el dibuix +

‫طراحی

-

la galeria +

‫گالری

-

la vidriera +

‫پنجره شیشه ای

-

el graffiti +

‫نوشته دیواری

-

l'artesania +

‫صنایع دستی

-

el mosaic +

‫موزاییک

-

el mural +

‫نقاشی دیواری

-

el museu +

‫موزه

-

la representació +

‫به صحنه بردن

-

el dibuix +

‫تصویر

-

el poema +

‫شعر

-

l'escultura +

‫مجسّمه

-

la cançó +

‫آهنگ

-

l'estàtua +

‫مجسّمه

-

l'aquarel·la +

‫آبرنگ

-
l'aplaudiment
‫تشویق

-
l'art
‫هنر

-
la reverència
‫تعظیم

-
el pinzell
‫قلم‌مو

-
el llibre per pintar
‫کتاب رنگ آمیزی

-
la balladora
‫رقصنده

-
el dibuix
‫طراحی

-
la galeria
‫گالری

-
la vidriera
‫پنجره شیشه ای

-
el graffiti
‫نوشته دیواری

-
l'artesania
‫صنایع دستی

-
el mosaic
‫موزاییک

-
el mural
‫نقاشی دیواری

-
el museu
‫موزه

-
la representació
‫به صحنه بردن

-
el dibuix
‫تصویر

-
el poema
‫شعر

-
l'escultura
‫مجسّمه

-
la cançó
‫آهنگ

-
l'estàtua
‫مجسّمه

-
l'aquarel·la
‫آبرنگ