‫شهر     
Ciutat

-

l'aeroport

‫فرودگاه

-

l'edifici d'habitatges

‫منزل مسکونی

-

el banc

‫بانک

-

la gran ciutat

‫شهر بزرگ

-

el carril bici

‫مسیر دوچرخه

-

el port esportiu

‫بندر قایق

-

la capital

‫پایتخت

-

el carilló

‫آهنگ ناقوس

-

el cementiri

‫گورستان

-

el cinema

‫سینما

-

la ciutat

‫شهر

-

el pla de la ciutat

‫نقشه شهر

-

el crim

‫جرم

-

la manifestació

‫تظاهرات

-

la fira

‫نمایشگاه

-

el cos de bombers

‫آتش‌نشانی

-

la font

‫چشمه

-

les escombraries

‫زباله

-

el port

‫بندر

-

l'hotel

‫هتل

-

la boca de reg

‫شیر آتش نشانی

-

la bústia de correu

‫صندوق پستی

-

el barri

‫محلّه

-

la llum de neó

‫نور نئون

-

el club nocturn

‫کلوپ شبانه

-

el casc antic

‫قسمت قدیمی شهر

-

l'òpera

‫اپرا

-

el parc

‫پارک

-

el banc del parc

‫نیمکت

-

l'estacionament

‫پارکینگ

-

la cabina telefònica

‫باجه تلفن

-

el codi postal (CP)

‫کد پستی

-

la presó

‫زندان

-

el pub

‫میخانه

-

els llocs d'interès

‫جاذبه‌های گردشگری

-

l'horitzó

‫افق

-

el fanal

‫چراغ

-

l'oficina de turisme

‫آژانس گردشگری

-

la torre

‫برج

-

el túnel

‫تونل

-

el vehicle

‫وسیله نقلیه

-

el poble

‫روستا

-

el dipòsit d'aigua

‫برج مخزن آب

-
l'aeroport
‫فرودگاه

-
l'edifici d'habitatges
‫منزل مسکونی

-
el banc
‫بانک

-
la gran ciutat
‫شهر بزرگ

-
el carril bici
‫مسیر دوچرخه

-
el port esportiu
‫بندر قایق

-
la capital
‫پایتخت

-
el carilló
‫آهنگ ناقوس

-
el cementiri
‫گورستان

-
el cinema
‫سینما

-
la ciutat
‫شهر

-
el pla de la ciutat
‫نقشه شهر

-
el crim
‫جرم

-
la manifestació
‫تظاهرات

-
la fira
‫نمایشگاه

-
el cos de bombers
‫آتش‌نشانی

-
la font
‫چشمه

-
les escombraries
‫زباله

-
el port
‫بندر

-
l'hotel
‫هتل

-
la boca de reg
‫شیر آتش نشانی

-
el punt de referència
‫نشان

-
la bústia de correu
‫صندوق پستی

-
el barri
‫محلّه

-
la llum de neó
‫نور نئون

-
el club nocturn
‫کلوپ شبانه

-
el casc antic
‫قسمت قدیمی شهر

-
l'òpera
‫اپرا

-
el parc
‫پارک

-
el banc del parc
‫نیمکت

-
l'estacionament
‫پارکینگ

-
la cabina telefònica
‫باجه تلفن

-
el codi postal (CP)
‫کد پستی

-
la presó
‫زندان

-
el pub
‫میخانه

-
els llocs d'interès
‫جاذبه‌های گردشگری

-
l'horitzó
‫افق

-
el fanal
‫چراغ

-
l'oficina de turisme
‫آژانس گردشگری

-
la torre
‫برج

-
el túnel
‫تونل

-
el vehicle
‫وسیله نقلیه

-
el poble
‫روستا

-
el dipòsit d'aigua
‫برج مخزن آب