‫هوا     
Temps

-

el baròmetre +

‫هواسنج

-

el núvol +

‫ابر

-

el fred +

‫سرما

-

la lluna creixent +

‫هلال

-

la foscor +

‫تاریکی

-

la sequera +

‫خشکسالی

-

la terra +

‫زمین

-

la boira +

‫مِه

-

la gelada +

‫یخبندان

-

el gel +

‫یخبندان

-

la calor +

‫گرما

-

l'huracà +

‫گردباد

-

el caramell +

‫قندیل

-

el llampec +

‫صاعقه

-

el meteor +

‫شهاب سنگ

-

la lluna +

‫ماه

-

l'arc de Sant Martí +

‫رنگین کمان

-

la gota +

‫قطره باران

-

la neu +

‫برف

-

el floc de neu +

‫دانه برف

-

el ninot de neu +

‫آدم برفی

-

l'estrella +

‫ستاره

-

la tempesta +

‫طوفان

-

la maror ciclònica +

‫طوفان

-

el sol +

‫خورشید

-

el raig de sol +

‫پرتو افتاب

-

la posta de sol +

‫پستاب

-

el termòmetre +

‫دماسنج

-

la tempesta elèctrica +

‫رعد و برق

-

el crepuscle +

‫شفق

-

el temps +

‫آب و هوا

-

la humitat +

‫رطوبت

-

el vent +

‫باد

-
el baròmetre
‫هواسنج

-
el núvol
‫ابر

-
el fred
‫سرما

-
la lluna creixent
‫هلال

-
la foscor
‫تاریکی

-
la sequera
‫خشکسالی

-
la terra
‫زمین

-
la boira
‫مِه

-
la gelada
‫یخبندان

-
el gel
‫یخبندان

-
la calor
‫گرما

-
l'huracà
‫گردباد

-
el caramell
‫قندیل

-
el llampec
‫صاعقه

-
el meteor
‫شهاب سنگ

-
la lluna
‫ماه

-
l'arc de Sant Martí
‫رنگین کمان

-
la gota
‫قطره باران

-
la neu
‫برف

-
el floc de neu
‫دانه برف

-
el ninot de neu
‫آدم برفی

-
l'estrella
‫ستاره

-
la tempesta
‫طوفان

-
la maror ciclònica
‫طوفان

-
el sol
‫خورشید

-
el raig de sol
‫پرتو افتاب

-
la posta de sol
‫پستاب

-
el termòmetre
‫دماسنج

-
la tempesta elèctrica
‫رعد و برق

-
el crepuscle
‫شفق

-
el temps
‫آب و هوا

-
la humitat
‫رطوبت

-
el vent
‫باد