‫معماری     
Arquitectura

-

l'arquitectura +

‫معماری

-

la sorra +

‫سالن سرپوشیده

-

el graner +

‫انبار کاه

-

el barroc +

‫باروک

-

el bloc +

‫بلوک

-

la casa de maons +

‫خانه آجری

-

el pont +

‫پل

-

l'edifici +

‫ساختمان

-

el castell +

‫قلعه

-

la catedral +

‫کلیسای جامع

-

la columna +

‫ستون

-

les obres +

‫سایت ساختمان

-

la cúpula +

‫گنبد

-

la façana +

‫نمای خارجی

-

l'estadi de futbol +

‫استادیوم فوتبال

-

la fortalesa +

‫برج

-

el frontó +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

la porta +

‫دروازه

-

la casa d'entramat de fusta +

‫خانه نیمه الوار

-

el far +

‫فانوس دریایی

-

el monument +

‫بنای تاریخی

-

la mesquita +

‫مسجد

-

l'obelisc +

‫ابلیسک

-

l'edifici d'oficines +

‫ساختمان اداری

-

el sostre +

‫سقف

-

la ruïna +

‫خرابه

-

la bastida +

‫داربست

-

el gratacel +

‫آسمان خراش

-

el pont penjant +

‫پل معلّق

-

la rajola +

‫کاشی

-
l'arquitectura
‫معماری

-
la sorra
‫سالن سرپوشیده

-
el graner
‫انبار کاه

-
el barroc
‫باروک

-
el bloc
‫بلوک

-
la casa de maons
‫خانه آجری

-
el pont
‫پل

-
l'edifici
‫ساختمان

-
el castell
‫قلعه

-
la catedral
‫کلیسای جامع

-
la columna
‫ستون

-
les obres
‫سایت ساختمان

-
la cúpula
‫گنبد

-
la façana
‫نمای خارجی

-
l'estadi de futbol
‫استادیوم فوتبال

-
la fortalesa
‫برج

-
el frontó
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
la porta
‫دروازه

-
la casa d'entramat de fusta
‫خانه نیمه الوار

-
el far
‫فانوس دریایی

-
el monument
‫بنای تاریخی

-
la mesquita
‫مسجد

-
l'obelisc
‫ابلیسک

-
l'edifici d'oficines
‫ساختمان اداری

-
el sostre
‫سقف

-
la ruïna
‫خرابه

-
la bastida
‫داربست

-
el gratacel
‫آسمان خراش

-
el pont penjant
‫پل معلّق

-
la rajola
‫کاشی