‫مشاغل     
Povolání

-

architekt

‫معمار

-

astronaut

‫فضانورد

-

holič

‫آرایشگر

-

kovář

‫آهنگر

-

boxer

‫بوکسور

-

toreador

‫گاوباز

-

úředník

‫بوروکرات

-

služební cesta

‫سفر کاری

-

podnikatel

‫تاجر

-

řezník

‫قصّاب

-

automechanik

‫مکانیک

-

domovník

‫سرایدار

-

uklízečka

‫نظافت چی

-

klaun

‫دلقک

-

kolega

‫همکار

-

dirigent

‫رهبر ارکستر

-

kuchař

‫آشپز

-

kovboj

‫کابوی

-

zubař

‫دندانپزشک

-

detektiv

‫کارآگاه

-

potápěč

‫غوّاص

-

lékař

‫پزشک

-

doktor

‫دکتر

-

elektrikář

‫برق کار

-

žákyně

‫دانش آموز

-

hasič

‫آتش نشان

-

rybář

‫ماهی گیر

-

fotbalista

‫فوتبالیست

-

gangster

‫اوباش

-

zahradník

‫باغبان

-

golfista

‫گلف باز

-

kytarista

‫گیتاریست

-

lovec

‫شکارچی

-

návrhář interiérů

‫طراح داخلی

-

soudce

‫قاضی

-

kajakář

‫کایاک ران

-

kouzelník

‫شعبده باز

-

žák

‫دانش آموز

-

maratonský běžec

‫دونده ماراتن

-

hudebník

‫نوازنده

-

jeptiška

‫راهبه

-

povolání

‫حرفه

-

oční lékař

‫چشم پزشک

-

optik

‫چشم پزشک

-

malíř

‫نقّاش

-

kamelot

‫روزنامه فروش

-

fotograf

‫عکّاس

-

pirát

‫دزد دریایی

-

instalatér

‫لوله کش

-

policista

‫پلیس

-

nosič zavazadel

‫باربر

-

vězeň

‫زندانی

-

sekretářka

‫منشی

-

špion

‫جاسوس

-

chirurg

‫جرّاح

-

učitelka

‫معلّم

-

zloděj

‫دزد

-

řidič kamionu

‫راننده کامیون

-

nezaměstnanost

‫بیکاری

-

servírka

‫گارسون

-

umývač oken

‫نظافت چی پنجره

-

práce

‫کار

-

pracovník

‫کارگر

-
architekt
‫معمار

-
astronaut
‫فضانورد

-
holič
‫آرایشگر

-
kovář
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
toreador
‫گاوباز

-
úředník
‫بوروکرات

-
služební cesta
‫سفر کاری

-
podnikatel
‫تاجر

-
řezník
‫قصّاب

-
automechanik
‫مکانیک

-
domovník
‫سرایدار

-
uklízečka
‫نظافت چی

-
klaun
‫دلقک

-
kolega
‫همکار

-
dirigent
‫رهبر ارکستر

-
kuchař
‫آشپز

-
kovboj
‫کابوی

-
zubař
‫دندانپزشک

-
detektiv
‫کارآگاه

-
potápěč
‫غوّاص

-
lékař
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
elektrikář
‫برق کار

-
žákyně
‫دانش آموز

-
hasič
‫آتش نشان

-
rybář
‫ماهی گیر

-
fotbalista
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
zahradník
‫باغبان

-
golfista
‫گلف باز

-
kytarista
‫گیتاریست

-
lovec
‫شکارچی

-
návrhář interiérů
‫طراح داخلی

-
soudce
‫قاضی

-
kajakář
‫کایاک ران

-
kouzelník
‫شعبده باز

-
žák
‫دانش آموز

-
maratonský běžec
‫دونده ماراتن

-
hudebník
‫نوازنده

-
jeptiška
‫راهبه

-
povolání
‫حرفه

-
oční lékař
‫چشم پزشک

-
optik
‫چشم پزشک

-
malíř
‫نقّاش

-
kamelot
‫روزنامه فروش

-
fotograf
‫عکّاس

-
pirát
‫دزد دریایی

-
instalatér
‫لوله کش

-
policista
‫پلیس

-
nosič zavazadel
‫باربر

-
vězeň
‫زندانی

-
sekretářka
‫منشی

-
špion
‫جاسوس

-
chirurg
‫جرّاح

-
učitelka
‫معلّم

-
zloděj
‫دزد

-
řidič kamionu
‫راننده کامیون

-
nezaměstnanost
‫بیکاری

-
servírka
‫گارسون

-
umývač oken
‫نظافت چی پنجره

-
práce
‫کار

-
pracovník
‫کارگر