‫مشاغل     
Povolání

-

architekt +

‫معمار

-

astronaut +

‫فضانورد

-

holič +

‫آرایشگر

-

kovář +

‫آهنگر

-

boxer +

‫بوکسور

-

toreador +

‫گاوباز

-

úředník +

‫بوروکرات

-

služební cesta +

‫سفر کاری

-

podnikatel +

‫تاجر

-

řezník +

‫قصّاب

-

automechanik +

‫مکانیک

-

domovník +

‫سرایدار

-

uklízečka +

‫نظافت چی

-

klaun +

‫دلقک

-

kolega +

‫همکار

-

dirigent +

‫رهبر ارکستر

-

kuchař +

‫آشپز

-

kovboj +

‫کابوی

-

zubař +

‫دندانپزشک

-

detektiv +

‫کارآگاه

-

potápěč +

‫غوّاص

-

lékař +

‫پزشک

-

doktor +

‫دکتر

-

elektrikář +

‫برق کار

-

žákyně +

‫دانش آموز

-

hasič +

‫آتش نشان

-

rybář +

‫ماهی گیر

-

fotbalista +

‫فوتبالیست

-

gangster +

‫اوباش

-

zahradník +

‫باغبان

-

golfista +

‫گلف باز

-

kytarista +

‫گیتاریست

-

lovec +

‫شکارچی

-

návrhář interiérů +

‫طراح داخلی

-

soudce +

‫قاضی

-

kajakář +

‫کایاک ران

-

kouzelník +

‫شعبده باز

-

žák +

‫دانش آموز

-

maratonský běžec +

‫دونده ماراتن

-

hudebník +

‫نوازنده

-

jeptiška +

‫راهبه

-

povolání +

‫حرفه

-

oční lékař +

‫چشم پزشک

-

optik +

‫چشم پزشک

-

malíř +

‫نقّاش

-

kamelot +

‫روزنامه فروش

-

fotograf +

‫عکّاس

-

pirát +

‫دزد دریایی

-

instalatér +

‫لوله کش

-

policista +

‫پلیس

-

nosič zavazadel +

‫باربر

-

vězeň +

‫زندانی

-

sekretářka +

‫منشی

-

špion +

‫جاسوس

-

chirurg +

‫جرّاح

-

učitelka +

‫معلّم

-

zloděj +

‫دزد

-

řidič kamionu +

‫راننده کامیون

-

nezaměstnanost +

‫بیکاری

-

servírka +

‫گارسون

-

umývač oken +

‫نظافت چی پنجره

-

práce +

‫کار

-

pracovník +

‫کارگر

-
architekt
‫معمار

-
astronaut
‫فضانورد

-
holič
‫آرایشگر

-
kovář
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
toreador
‫گاوباز

-
úředník
‫بوروکرات

-
služební cesta
‫سفر کاری

-
podnikatel
‫تاجر

-
řezník
‫قصّاب

-
automechanik
‫مکانیک

-
domovník
‫سرایدار

-
uklízečka
‫نظافت چی

-
klaun
‫دلقک

-
kolega
‫همکار

-
dirigent
‫رهبر ارکستر

-
kuchař
‫آشپز

-
kovboj
‫کابوی

-
zubař
‫دندانپزشک

-
detektiv
‫کارآگاه

-
potápěč
‫غوّاص

-
lékař
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
elektrikář
‫برق کار

-
žákyně
‫دانش آموز

-
hasič
‫آتش نشان

-
rybář
‫ماهی گیر

-
fotbalista
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
zahradník
‫باغبان

-
golfista
‫گلف باز

-
kytarista
‫گیتاریست

-
lovec
‫شکارچی

-
návrhář interiérů
‫طراح داخلی

-
soudce
‫قاضی

-
kajakář
‫کایاک ران

-
kouzelník
‫شعبده باز

-
žák
‫دانش آموز

-
maratonský běžec
‫دونده ماراتن

-
hudebník
‫نوازنده

-
jeptiška
‫راهبه

-
povolání
‫حرفه

-
oční lékař
‫چشم پزشک

-
optik
‫چشم پزشک

-
malíř
‫نقّاش

-
kamelot
‫روزنامه فروش

-
fotograf
‫عکّاس

-
pirát
‫دزد دریایی

-
instalatér
‫لوله کش

-
policista
‫پلیس

-
nosič zavazadel
‫باربر

-
vězeň
‫زندانی

-
sekretářka
‫منشی

-
špion
‫جاسوس

-
chirurg
‫جرّاح

-
učitelka
‫معلّم

-
zloděj
‫دزد

-
řidič kamionu
‫راننده کامیون

-
nezaměstnanost
‫بیکاری

-
servírka
‫گارسون

-
umývač oken
‫نظافت چی پنجره

-
práce
‫کار

-
pracovník
‫کارگر