‫معماری     
Architektura

-

architektura +

‫معماری

-

aréna +

‫سالن سرپوشیده

-

stodola +

‫انبار کاه

-

baroko +

‫باروک

-

stavební kámen +

‫بلوک

-

cihlový dům +

‫خانه آجری

-

most +

‫پل

-

budova +

‫ساختمان

-

zámek +

‫قلعه

-

katedrála +

‫کلیسای جامع

-

sloup +

‫ستون

-

staveniště +

‫سایت ساختمان

-

kupole +

‫گنبد

-

fasáda +

‫نمای خارجی

-

fotbalový stadion +

‫استادیوم فوتبال

-

hrad +

‫برج

-

štít +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

brána +

‫دروازه

-

hrázděný dům +

‫خانه نیمه الوار

-

maják +

‫فانوس دریایی

-

stavba +

‫بنای تاریخی

-

mešita +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

kancelářská budova +

‫ساختمان اداری

-

střecha +

‫سقف

-

zřícenina +

‫خرابه

-

lešení +

‫داربست

-

mrakodrap +

‫آسمان خراش

-

visutý most +

‫پل معلّق

-

kachlička +

‫کاشی

-
architektura
‫معماری

-
aréna
‫سالن سرپوشیده

-
stodola
‫انبار کاه

-
baroko
‫باروک

-
stavební kámen
‫بلوک

-
cihlový dům
‫خانه آجری

-
most
‫پل

-
budova
‫ساختمان

-
zámek
‫قلعه

-
katedrála
‫کلیسای جامع

-
sloup
‫ستون

-
staveniště
‫سایت ساختمان

-
kupole
‫گنبد

-
fasáda
‫نمای خارجی

-
fotbalový stadion
‫استادیوم فوتبال

-
hrad
‫برج

-
štít
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
brána
‫دروازه

-
hrázděný dům
‫خانه نیمه الوار

-
maják
‫فانوس دریایی

-
stavba
‫بنای تاریخی

-
mešita
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
kancelářská budova
‫ساختمان اداری

-
střecha
‫سقف

-
zřícenina
‫خرابه

-
lešení
‫داربست

-
mrakodrap
‫آسمان خراش

-
visutý most
‫پل معلّق

-
kachlička
‫کاشی