‫مشاغل     
Occupations

-

architect

‫معمار

-

astronaut

‫فضانورد

-

barber

‫آرایشگر

-

blacksmith

‫آهنگر

-

boxer

‫بوکسور

-

bullfighter

‫گاوباز

-

bureaucrat

‫بوروکرات

-

business trip

‫سفر کاری

-

businessman

‫تاجر

-

butcher

‫قصّاب

-

car mechanic

‫مکانیک

-

caretaker

‫سرایدار

-

cleaning lady

‫نظافت چی

-

clown

‫دلقک

-

colleague

‫همکار

-

conductor

‫رهبر ارکستر

-

cook

‫آشپز

-

cowboy

‫کابوی

-

dentist

‫دندانپزشک

-

detective

‫کارآگاه

-

diver

‫غوّاص

-

doctor

‫پزشک

-

doctor

‫دکتر

-

electrician

‫برق کار

-

female student

‫دانش آموز

-

fireman

‫آتش نشان

-

fisherman

‫ماهی گیر

-

football player

‫فوتبالیست

-

gangster

‫اوباش

-

gardener

‫باغبان

-

golfer

‫گلف باز

-

guitarist

‫گیتاریست

-

hunter

‫شکارچی

-

interior designer

‫طراح داخلی

-

judge

‫قاضی

-

kayaker

‫کایاک ران

-

magician

‫شعبده باز

-

male student

‫دانش آموز

-

marathon runner

‫دونده ماراتن

-

musician

‫نوازنده

-

nun

‫راهبه

-

occupation

‫حرفه

-

ophthalmologist

‫چشم پزشک

-

optician

‫چشم پزشک

-

painter

‫نقّاش

-

paper boy

‫روزنامه فروش

-

photographer

‫عکّاس

-

pirate

‫دزد دریایی

-

plumber

‫لوله کش

-

policeman

‫پلیس

-

porter

‫باربر

-

prisoner

‫زندانی

-

secretary

‫منشی

-

spy

‫جاسوس

-

surgeon

‫جرّاح

-

teacher

‫معلّم

-

thief

‫دزد

-

truck driver

‫راننده کامیون

-

unemployment

‫بیکاری

-

waitress

‫گارسون

-

window cleaner

‫نظافت چی پنجره

-

work

‫کار

-

worker

‫کارگر

-
architect
‫معمار

-
astronaut
‫فضانورد

-
barber
‫آرایشگر

-
blacksmith
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
bullfighter
‫گاوباز

-
bureaucrat
‫بوروکرات

-
business trip
‫سفر کاری

-
businessman
‫تاجر

-
butcher
‫قصّاب

-
car mechanic
‫مکانیک

-
caretaker
‫سرایدار

-
cleaning lady
‫نظافت چی

-
clown
‫دلقک

-
colleague
‫همکار

-
conductor
‫رهبر ارکستر

-
cook
‫آشپز

-
cowboy
‫کابوی

-
dentist
‫دندانپزشک

-
detective
‫کارآگاه

-
diver
‫غوّاص

-
doctor
‫پزشک

-
doctor
‫دکتر

-
electrician
‫برق کار

-
female student
‫دانش آموز

-
fireman
‫آتش نشان

-
fisherman
‫ماهی گیر

-
football player
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
gardener
‫باغبان

-
golfer
‫گلف باز

-
guitarist
‫گیتاریست

-
hunter
‫شکارچی

-
interior designer
‫طراح داخلی

-
judge
‫قاضی

-
kayaker
‫کایاک ران

-
magician
‫شعبده باز

-
male student
‫دانش آموز

-
marathon runner
‫دونده ماراتن

-
musician
‫نوازنده

-
nun
‫راهبه

-
occupation
‫حرفه

-
ophthalmologist
‫چشم پزشک

-
optician
‫چشم پزشک

-
painter
‫نقّاش

-
paper boy
‫روزنامه فروش

-
photographer
‫عکّاس

-
pirate
‫دزد دریایی

-
plumber
‫لوله کش

-
policeman
‫پلیس

-
porter
‫باربر

-
prisoner
‫زندانی

-
secretary
‫منشی

-
spy
‫جاسوس

-
surgeon
‫جرّاح

-
teacher
‫معلّم

-
thief
‫دزد

-
truck driver
‫راننده کامیون

-
unemployment
‫بیکاری

-
waitress
‫گارسون

-
window cleaner
‫نظافت چی پنجره

-
work
‫کار

-
worker
‫کارگر