‫مشاغل     
Occupations

-

architect +

‫معمار

-

astronaut +

‫فضانورد

-

barber +

‫آرایشگر

-

blacksmith +

‫آهنگر

-

boxer +

‫بوکسور

-

bullfighter +

‫گاوباز

-

bureaucrat +

‫بوروکرات

-

business trip +

‫سفر کاری

-

businessman +

‫تاجر

-

butcher +

‫قصّاب

-

car mechanic +

‫مکانیک

-

caretaker +

‫سرایدار

-

cleaning lady +

‫نظافت چی

-

clown +

‫دلقک

-

colleague +

‫همکار

-

conductor +

‫رهبر ارکستر

-

cook +

‫آشپز

-

cowboy +

‫کابوی

-

dentist +

‫دندانپزشک

-

detective +

‫کارآگاه

-

diver +

‫غوّاص

-

doctor +

‫پزشک

-

doctor +

‫دکتر

-

electrician +

‫برق کار

-

female student +

‫دانش آموز

-

fireman +

‫آتش نشان

-

fisherman +

‫ماهی گیر

-

football player +

‫فوتبالیست

-

gangster +

‫اوباش

-

gardener +

‫باغبان

-

golfer +

‫گلف باز

-

guitarist +

‫گیتاریست

-

hunter +

‫شکارچی

-

interior designer +

‫طراح داخلی

-

judge +

‫قاضی

-

kayaker +

‫کایاک ران

-

magician +

‫شعبده باز

-

male student +

‫دانش آموز

-

marathon runner +

‫دونده ماراتن

-

musician +

‫نوازنده

-

nun +

‫راهبه

-

occupation +

‫حرفه

-

ophthalmologist +

‫چشم پزشک

-

optician +

‫چشم پزشک

-

painter +

‫نقّاش

-

paper boy +

‫روزنامه فروش

-

photographer +

‫عکّاس

-

pirate +

‫دزد دریایی

-

plumber +

‫لوله کش

-

policeman +

‫پلیس

-

porter +

‫باربر

-

prisoner +

‫زندانی

-

secretary +

‫منشی

-

spy +

‫جاسوس

-

surgeon +

‫جرّاح

-

teacher +

‫معلّم

-

thief +

‫دزد

-

truck driver +

‫راننده کامیون

-

unemployment +

‫بیکاری

-

waitress +

‫گارسون

-

window cleaner +

‫نظافت چی پنجره

-

work +

‫کار

-

worker +

‫کارگر

-
architect
‫معمار

-
astronaut
‫فضانورد

-
barber
‫آرایشگر

-
blacksmith
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
bullfighter
‫گاوباز

-
bureaucrat
‫بوروکرات

-
business trip
‫سفر کاری

-
businessman
‫تاجر

-
butcher
‫قصّاب

-
car mechanic
‫مکانیک

-
caretaker
‫سرایدار

-
cleaning lady
‫نظافت چی

-
clown
‫دلقک

-
colleague
‫همکار

-
conductor
‫رهبر ارکستر

-
cook
‫آشپز

-
cowboy
‫کابوی

-
dentist
‫دندانپزشک

-
detective
‫کارآگاه

-
diver
‫غوّاص

-
doctor
‫پزشک

-
doctor
‫دکتر

-
electrician
‫برق کار

-
female student
‫دانش آموز

-
fireman
‫آتش نشان

-
fisherman
‫ماهی گیر

-
football player
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
gardener
‫باغبان

-
golfer
‫گلف باز

-
guitarist
‫گیتاریست

-
hunter
‫شکارچی

-
interior designer
‫طراح داخلی

-
judge
‫قاضی

-
kayaker
‫کایاک ران

-
magician
‫شعبده باز

-
male student
‫دانش آموز

-
marathon runner
‫دونده ماراتن

-
musician
‫نوازنده

-
nun
‫راهبه

-
occupation
‫حرفه

-
ophthalmologist
‫چشم پزشک

-
optician
‫چشم پزشک

-
painter
‫نقّاش

-
paper boy
‫روزنامه فروش

-
photographer
‫عکّاس

-
pirate
‫دزد دریایی

-
plumber
‫لوله کش

-
policeman
‫پلیس

-
porter
‫باربر

-
prisoner
‫زندانی

-
secretary
‫منشی

-
spy
‫جاسوس

-
surgeon
‫جرّاح

-
teacher
‫معلّم

-
thief
‫دزد

-
truck driver
‫راننده کامیون

-
unemployment
‫بیکاری

-
waitress
‫گارسون

-
window cleaner
‫نظافت چی پنجره

-
work
‫کار

-
worker
‫کارگر