‫شهر     
City

-

airport +

‫فرودگاه

-

apartment building +

‫منزل مسکونی

-

bench +

‫بانک

-

big city +

‫شهر بزرگ

-

bike path +

‫مسیر دوچرخه

-

boat harbor +

‫بندر قایق

-

capital +

‫پایتخت

-

carillon +

‫آهنگ ناقوس

-

cemetery +

‫گورستان

-

cinema +

‫سینما

-

city +

‫شهر

-

city map +

‫نقشه شهر

-

crime +

‫جرم

-

demonstration +

‫تظاهرات

-

fair +

‫نمایشگاه

-

fire brigade +

‫آتش‌نشانی

-

fountain +

‫چشمه

-

garbage +

‫زباله

-

harbor / harbour +

‫بندر

-

hotel +

‫هتل

-

hydrant +

‫شیر آتش نشانی

-

landmark +

‫نشان

-

mailbox +

‫صندوق پستی

-

neighborhood +

‫محلّه

-

neon light +

‫نور نئون

-

nightclub +

‫کلوپ شبانه

-

old town +

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera +

‫اپرا

-

park +

‫پارک

-

park bench +

‫نیمکت

-

parking lot +

‫پارکینگ

-

phone booth +

‫باجه تلفن

-

postal code (ZIP) +

‫کد پستی

-

prison +

‫زندان

-

pub +

‫میخانه

-

sights +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

skyline +

‫افق

-

street light +

‫چراغ

-

tourist office +

‫آژانس گردشگری

-

tower +

‫برج

-

tunnel +

‫تونل

-

vehicle +

‫وسیله نقلیه

-

village +

‫روستا

-

water tower +

‫برج مخزن آب

-
airport
‫فرودگاه

-
apartment building
‫منزل مسکونی

-
bench
‫بانک

-
big city
‫شهر بزرگ

-
bike path
‫مسیر دوچرخه

-
boat harbor
‫بندر قایق

-
capital
‫پایتخت

-
carillon
‫آهنگ ناقوس

-
cemetery
‫گورستان

-
cinema
‫سینما

-
city
‫شهر

-
city map
‫نقشه شهر

-
crime
‫جرم

-
demonstration
‫تظاهرات

-
fair
‫نمایشگاه

-
fire brigade
‫آتش‌نشانی

-
fountain
‫چشمه

-
garbage
‫زباله

-
harbor / harbour
‫بندر

-
hotel
‫هتل

-
hydrant
‫شیر آتش نشانی

-
landmark
‫نشان

-
mailbox
‫صندوق پستی

-
neighborhood
‫محلّه

-
neon light
‫نور نئون

-
nightclub
‫کلوپ شبانه

-
old town
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
park
‫پارک

-
park bench
‫نیمکت

-
parking lot
‫پارکینگ

-
phone booth
‫باجه تلفن

-
postal code (ZIP)
‫کد پستی

-
prison
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
sights
‫جاذبه‌های گردشگری

-
skyline
‫افق

-
street light
‫چراغ

-
tourist office
‫آژانس گردشگری

-
tower
‫برج

-
tunnel
‫تونل

-
vehicle
‫وسیله نقلیه

-
village
‫روستا

-
water tower
‫برج مخزن آب