‫ترافیک     
Traffic

-

accident +

‫تصادف

-

barrier +

‫مانع

-

bicycle +

‫دوچرخه

-

boat +

‫قایق

-

bus +

‫اتوبوس

-

cable car +

‫تراموا

-

car +

‫اتومبیل

-

caravan +

‫کاروان

-

coach +

‫درشکه

-

congestion +

‫ازدحام

-

country road +

‫جادّه

-

cruise ship +

‫کشتی

-

curve +

‫منحنی

-

dead end +

‫بن بست

-

departure +

‫پرواز هواپیما

-

emergency brake +

‫ترمز اضطراری

-

entrance +

‫ورودی

-

escalator +

‫پله برقی

-

excess baggage +

‫اضافه بار

-

exit +

‫خروج

-

ferry +

‫کشتی

-

fire truck +

‫ماشین آتش نشانی

-

flight +

‫پرواز

-

freight car +

‫واگن

-

gas / petrol +

‫بنزین

-

handbrake +

‫ترمز دستی

-

helicopter +

‫هلیکوپتر

-

highway +

‫بزرگراه

-

houseboat +

‫خانه قایقی

-

ladies' bicycle +

‫دوچرخه زنانه

-

left turn +

‫گردش به چپ

-

level crossing +

‫محلّ تقاطع

-

locomotive +

‫لوکوموتیو

-

map +

‫نقشه

-

metro +

‫مترو

-

moped +

‫موتورگازی

-

motorboat +

‫قایق موتوری

-

motorcycle +

‫موتور سیکلت

-

motorcycle helmet +

‫کلاه ایمنی

-

motorcyclist +

‫موتورسوار

-

mountain bike +

‫دوچرخه

-

mountain pass +

‫معبر

-

no-passing zone +

‫سبقت ممنوع

-

non-smoking +

‫غیر سیگاری

-

one-way street +

‫خیابان یک طرفه

-

parking meter +

‫پارکومتر

-

passenger +

‫مسافر

-

passenger jet +

‫هواپیمای مسافری

-

pedestrian +

‫عابر پیاده

-

plane +

‫هواپیما

-

pothole +

‫دست انداز

-

propeller aircraft +

‫هواپیما

-

rail +

‫خط آهن

-

railway bridge +

‫پل راه آهن

-

ramp +

‫سطح شیب دار

-

right of way +

‫حق عبور

-

road +

‫خیابان

-

roundabout +

‫میدان

-

row of seats +

‫ردیف صندلی

-

scooter +

‫روروک

-

scooter +

‫موتور

-

signpost +

‫تابلو راهنما

-

sled +

‫سورتمه

-

snowmobile +

‫اتومبیل برفی

-

speed +

‫سرعت

-

speed limit +

‫حداکثر سرعت

-

station +

ایستگاه راه‌آهن

-

steamer +

‫کشتی

-

stop +

‫ایستگاه

-

street sign +

‫تابلو نام خیابان

-

stroller +

‫کالسکه

-

subway station +

‫ایستگاه مترو

-

taxi +

‫تاکسی

-

ticket +

‫بلیط

-

timetable +

‫جدول حرکت

-

track +

‫ریل

-

track switch +

‫ریل

-

tractor +

‫تراکتور