‫نظامی     
Military

-

aircraft carrier +

‫ناو هواپیمابر

-

ammunition +

‫مهمات

-

armor +

‫زره پوش

-

army +

‫ارتش

-

arrest +

‫دستگیری

-

atomic bomb +

‫بمب اتمی

-

attack +

‫حمله

-

barbed wire +

‫سیم خاردار

-

blast +

‫انفجار

-

bomb +

‫بمب

-

cannon +

‫توپ

-

cartridge +

‫فشنگ

-

coat of arms +

‫نشان

-

defense +

‫دفاع

-

destruction +

‫تخریب

-

fight +

‫جنگ

-

fighter-bomber +

‫جنگنده بمب افکن

-

gas mask +

‫ماسک ضد گاز

-

guard +

‫نگهبان

-

hand grenade +

‫نارنجک

-

handcuffs +

‫دستبند

-

helmet +

‫کلاه خود

-

march +

‫قدم رو

-

medal +

‫مدال

-

military +

‫نظامی

-

navy +

‫نیروی دریایی

-

peace +

‫صلح

-

pilot +

‫خلبان

-

pistol +

‫هفت تیر

-

revolver +

‫هفت تیر

-

rifle +

‫تفنگ

-

rocket +

‫موشک

-

shooter +

‫تیرانداز

-

shot +

‫گلوله

-

soldier +

‫سرباز

-

submarine +

‫زیر دریایی

-

surveillance +

‫نظارت

-

sword +

‫شمشیر

-

tank +

‫تانک

-

uniform +

‫لباس یک شکل

-

victory +

‫پیروزی

-

winner +

‫برنده

-
aircraft carrier
‫ناو هواپیمابر

-
ammunition
‫مهمات

-
armor
‫زره پوش

-
army
‫ارتش

-
arrest
‫دستگیری

-
atomic bomb
‫بمب اتمی

-
attack
‫حمله

-
barbed wire
‫سیم خاردار

-
blast
‫انفجار

-
bomb
‫بمب

-
cannon
‫توپ

-
cartridge
‫فشنگ

-
coat of arms
‫نشان

-
defense
‫دفاع

-
destruction
‫تخریب

-
fight
‫جنگ

-
fighter-bomber
‫جنگنده بمب افکن

-
gas mask
‫ماسک ضد گاز

-
guard
‫نگهبان

-
hand grenade
‫نارنجک

-
handcuffs
‫دستبند

-
helmet
‫کلاه خود

-
march
‫قدم رو

-
medal
‫مدال

-
military
‫نظامی

-
navy
‫نیروی دریایی

-
peace
‫صلح

-
pilot
‫خلبان

-
pistol
‫هفت تیر

-
revolver
‫هفت تیر

-
rifle
‫تفنگ

-
rocket
‫موشک

-
shooter
‫تیرانداز

-
shot
‫گلوله

-
soldier
‫سرباز

-
submarine
‫زیر دریایی

-
surveillance
‫نظارت

-
sword
‫شمشیر

-
tank
‫تانک

-
uniform
‫لباس یک شکل

-
victory
‫پیروزی

-
winner
‫برنده