‫دین     
Religion

-

Easter +

‫عید پاک

-

Easter egg +

‫تخم مرغ عید پاک

-

angel +

‫فرشته

-

bell +

‫ناقوس

-

bible +

‫کتاب مقدس

-

bishop +

‫اسقف

-

blessing +

‫برکت

-

Buddhism +

‫بودیسم

-

Christianity +

‫مسیحیت

-

Christmas gift +

‫هدیه کریسمس

-

Christmas tree +

‫درخت کریسمس

-

church +

‫کلیسا

-

coffin +

‫تابوت

-

creation +

‫خلقت

-

crucifix +

‫صلیب عیسی

-

devil +

‫شیطان

-

god +

‫خدا

-

Hinduism +

‫آیین هندو

-

Islam +

‫اسلام

-

Judaism +

‫یهودیت

-

meditation +

‫مراقبه

-

mummy +

‫مومیایی

-

Muslim +

‫مسلمان

-

pope +

‫پاپ

-

prayer +

‫نماز

-

priest +

‫کشیش

-

religion +

‫دین

-

service +

‫مراسم مذهبی

-

synagogue +

‫کنیسه

-

temple +

‫معبد

-

tomb +

‫مقبره

-
Easter
‫عید پاک

-
Easter egg
‫تخم مرغ عید پاک

-
angel
‫فرشته

-
bell
‫ناقوس

-
bible
‫کتاب مقدس

-
bishop
‫اسقف

-
blessing
‫برکت

-
Buddhism
‫بودیسم

-
Christianity
‫مسیحیت

-
Christmas gift
‫هدیه کریسمس

-
Christmas tree
‫درخت کریسمس

-
church
‫کلیسا

-
coffin
‫تابوت

-
creation
‫خلقت

-
crucifix
‫صلیب عیسی

-
devil
‫شیطان

-
god
‫خدا

-
Hinduism
‫آیین هندو

-
Islam
‫اسلام

-
Judaism
‫یهودیت

-
meditation
‫مراقبه

-
mummy
‫مومیایی

-
Muslim
‫مسلمان

-
pope
‫پاپ

-
prayer
‫نماز

-
priest
‫کشیش

-
religion
‫دین

-
service
‫مراسم مذهبی

-
synagogue
‫کنیسه

-
temple
‫معبد

-
tomb
‫مقبره