‫سلامت     
Health

-

ambulance +

‫آمبولانس

-

bandage +

‫پانسمان

-

birth +

‫تولّد

-

blood pressure +

‫فشار خون

-

body care +

‫بهداشت بدن

-

cold +

‫التهاب بینی

-

cream +

‫کِرِم

-

crutch +

‫عصا

-

examination +

‫معاینه

-

exhaustion +

‫خستگی

-

face mask +

‫ماسک صورت

-

first-aid box +

‫جعبه کمک های اولیه

-

healing +

‫شفا

-

health +

‫سلامت

-

hearing aid +

‫سمعک

-

hospital +

‫بیمارستان

-

injection +

‫تزریق

-

injury +

‫جراحت

-

makeup +

‫آرایش

-

massage +

‫ماساژ

-

medicine +

‫پزشکی

-

medicine +

‫دارو

-

mortar +

‫هاون

-

mouth guard +

‫دهانه

-

nail clipper +

‫ناخن گیر

-

obesity +

‫اضافه وزن

-

operation +

‫عمل جراحی

-

pain +

‫درد

-

perfume +

‫عطر

-

pill +

‫قرص

-

pregnancy +

‫بارداری

-

razor +

‫ریش تراش

-

shave +

‫تراش ریش

-

shaving brush +

‫فرچه

-

sleep +

‫خواب

-

smoker +

‫سیگاری

-

smoking ban +

‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-

sunscreen +

‫کرم ضد آفتاب

-

swab +

‫پنبه گوش پاک کن

-

toothbrush +

‫مسواک

-

toothpaste +

‫خمیر دندان

-

toothpick +

‫خلال دندان

-

victim +

‫قربانی

-

weighing scale +

‫ترازو

-

wheelchair +

‫صندلی چرخدار

-
ambulance
‫آمبولانس

-
bandage
‫پانسمان

-
birth
‫تولّد

-
blood pressure
‫فشار خون

-
body care
‫بهداشت بدن

-
cold
‫التهاب بینی

-
cream
‫کِرِم

-
crutch
‫عصا

-
examination
‫معاینه

-
exhaustion
‫خستگی

-
face mask
‫ماسک صورت

-
first-aid box
‫جعبه کمک های اولیه

-
healing
‫شفا

-
health
‫سلامت

-
hearing aid
‫سمعک

-
hospital
‫بیمارستان

-
injection
‫تزریق

-
injury
‫جراحت

-
makeup
‫آرایش

-
massage
‫ماساژ

-
medicine
‫پزشکی

-
medicine
‫دارو

-
mortar
‫هاون

-
mouth guard
‫دهانه

-
nail clipper
‫ناخن گیر

-
obesity
‫اضافه وزن

-
operation
‫عمل جراحی

-
pain
‫درد

-
perfume
‫عطر

-
pill
‫قرص

-
pregnancy
‫بارداری

-
razor
‫ریش تراش

-
shave
‫تراش ریش

-
shaving brush
‫فرچه

-
sleep
‫خواب

-
smoker
‫سیگاری

-
smoking ban
‫ممنوعیت استعمال دخانیات

-
sunscreen
‫کرم ضد آفتاب

-
swab
‫پنبه گوش پاک کن

-
toothbrush
‫مسواک

-
toothpaste
‫خمیر دندان

-
toothpick
‫خلال دندان

-
victim
‫قربانی

-
weighing scale
‫ترازو

-
wheelchair
‫صندلی چرخدار