‫هنر     
Arts

-

applause +

‫تشویق

-

art +

‫هنر

-

bow +

‫تعظیم

-

brush +

‫قلم‌مو

-

coloring book +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

dancer +

‫رقصنده

-

drawing +

‫طراحی

-

gallery +

‫گالری

-

glass window +

‫پنجره شیشه ای

-

graffiti +

‫نوشته دیواری

-

handicraft +

‫صنایع دستی

-

mosaic +

‫موزاییک

-

mural +

‫نقاشی دیواری

-

museum +

‫موزه

-

performance +

‫به صحنه بردن

-

picture +

‫تصویر

-

poem +

‫شعر

-

sculpture +

‫مجسّمه

-

song +

‫آهنگ

-

statue +

‫مجسّمه

-

water color +

‫آبرنگ

-
applause
‫تشویق

-
art
‫هنر

-
bow
‫تعظیم

-
brush
‫قلم‌مو

-
coloring book
‫کتاب رنگ آمیزی

-
dancer
‫رقصنده

-
drawing
‫طراحی

-
gallery
‫گالری

-
glass window
‫پنجره شیشه ای

-
graffiti
‫نوشته دیواری

-
handicraft
‫صنایع دستی

-
mosaic
‫موزاییک

-
mural
‫نقاشی دیواری

-
museum
‫موزه

-
performance
‫به صحنه بردن

-
picture
‫تصویر

-
poem
‫شعر

-
sculpture
‫مجسّمه

-
song
‫آهنگ

-
statue
‫مجسّمه

-
water color
‫آبرنگ