‫خرید     
Shopping

-

bakery +

‫نانوایی

-

bar code +

‫بارکُد

-

bookshop +

‫کتابفروشی

-

café +

‫کافه

-

drugstore +

‫داروخانه

-

dry cleaner +

‫خشک شویی

-

flower shop +

‫گل فروشی

-

gift +

‫هدیه

-

market +

‫بازار

-

market hall +

‫مرکز خرید

-

newspaper stand +

‫دکه روزنامه فروشی

-

pharmacy +

‫داروخانه

-

post office +

‫اداره پست

-

pottery +

‫سفالگری

-

sale +

‫فروش

-

shop +

‫فروشگاه

-

shopping +

‫خرید

-

shopping bag +

‫کیسه خرید

-

shopping basket +

‫سبد خرید

-

shopping cart +

‫چرخ خرید

-

shopping tour +

‫تور خرید

-
bakery
‫نانوایی

-
bar code
‫بارکُد

-
bookshop
‫کتابفروشی

-
café
‫کافه

-
drugstore
‫داروخانه

-
dry cleaner
‫خشک شویی

-
flower shop
‫گل فروشی

-
gift
‫هدیه

-
market
‫بازار

-
market hall
‫مرکز خرید

-
newspaper stand
‫دکه روزنامه فروشی

-
pharmacy
‫داروخانه

-
post office
‫اداره پست

-
pottery
‫سفالگری

-
sale
‫فروش

-
shop
‫فروشگاه

-
shopping
‫خرید

-
shopping bag
‫کیسه خرید

-
shopping basket
‫سبد خرید

-
shopping cart
‫چرخ خرید

-
shopping tour
‫تور خرید