‫معماری     
Architecture

-

architecture +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

barn +

‫انبار کاه

-

baroque +

‫باروک

-

block +

‫بلوک

-

brick house +

‫خانه آجری

-

bridge +

‫پل

-

building +

‫ساختمان

-

castle +

‫قلعه

-

cathedral +

‫کلیسای جامع

-

column +

‫ستون

-

construction site +

‫سایت ساختمان

-

dome +

‫گنبد

-

facade +

‫نمای خارجی

-

football stadium +

‫استادیوم فوتبال

-

fort +

‫برج

-

gable +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

gate +

‫دروازه

-

half-timbered house +

‫خانه نیمه الوار

-

lighthouse +

‫فانوس دریایی

-

monument +

‫بنای تاریخی

-

mosque +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

office building +

‫ساختمان اداری

-

roof +

‫سقف

-

ruin +

‫خرابه

-

scaffold +

‫داربست

-

skyscraper +

‫آسمان خراش

-

suspension bridge +

‫پل معلّق

-

tile +

‫کاشی

-
architecture
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
barn
‫انبار کاه

-
baroque
‫باروک

-
block
‫بلوک

-
brick house
‫خانه آجری

-
bridge
‫پل

-
building
‫ساختمان

-
castle
‫قلعه

-
cathedral
‫کلیسای جامع

-
column
‫ستون

-
construction site
‫سایت ساختمان

-
dome
‫گنبد

-
facade
‫نمای خارجی

-
football stadium
‫استادیوم فوتبال

-
fort
‫برج

-
gable
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
gate
‫دروازه

-
half-timbered house
‫خانه نیمه الوار

-
lighthouse
‫فانوس دریایی

-
monument
‫بنای تاریخی

-
mosque
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
office building
‫ساختمان اداری

-
roof
‫سقف

-
ruin
‫خرابه

-
scaffold
‫داربست

-
skyscraper
‫آسمان خراش

-
suspension bridge
‫پل معلّق

-
tile
‫کاشی