‫حیوانات کوچک     
Small animals

-

ant +

‫مورچه

-

beetle +

‫قاب‌بالان

-

bird +

‫پرنده

-

birdcage +

‫قفس پرنده

-

birdhouse +

‫خانه پرنده

-

bumblebee +

خرزنبوریان

-

butterfly +

‫پروانه

-

caterpillar +

‫کرم ابریشم

-

centipede +

‫هزارپا

-

crab +

‫خرچنگ

-

fly +

‫مگس

-

frog +

‫قورباغه

-

goldfish +

‫ماهی قرمز

-

grasshopper +

‫ملخ

-

guinea pig +

‫خوکچه هندی

-

hamster +

‫همستر

-

hedgehog +

‫جوجه تیغی

-

hummingbird +

‫مگس‌ مرغ

-

iguana +

‫سوسمار

-

insect +

‫حشره

-

jellyfish +

‫چتر دریایی

-

kitten +

‫بچه گربه

-

ladybug +

‫پینه دوز

-

lizard +

‫مارمولک

-

louse +

‫شپش

-

marmot +

‫مارموت

-

mosquito +

‫پشه

-

mouse +

‫موش

-

oyster +

‫صدف

-

scorpion +

‫عقرب

-

seahorse +

‫اسب دریایی

-

shell +

‫صدف

-

shrimp +

‫میگو

-

spider +

‫عنکبوت

-

spider web +

‫تار عنکبوت

-

starfish +

‫ستاره دریایی

-

wasp +

‫زنبور

-
ant
‫مورچه

-
beetle
‫قاب‌بالان

-
bird
‫پرنده

-
birdcage
‫قفس پرنده

-
birdhouse
‫خانه پرنده

-
bumblebee
خرزنبوریان

-
butterfly
‫پروانه

-
caterpillar
‫کرم ابریشم

-
centipede
‫هزارپا

-
crab
‫خرچنگ

-
fly
‫مگس

-
frog
‫قورباغه

-
goldfish
‫ماهی قرمز

-
grasshopper
‫ملخ

-
guinea pig
‫خوکچه هندی

-
hamster
‫همستر

-
hedgehog
‫جوجه تیغی

-
hummingbird
‫مگس‌ مرغ

-
iguana
‫سوسمار

-
insect
‫حشره

-
jellyfish
‫چتر دریایی

-
kitten
‫بچه گربه

-
ladybug
‫پینه دوز

-
lizard
‫مارمولک

-
louse
‫شپش

-
marmot
‫مارموت

-
mosquito
‫پشه

-
mouse
‫موش

-
oyster
‫صدف

-
scorpion
‫عقرب

-
seahorse
‫اسب دریایی

-
shell
‫صدف

-
shrimp
‫میگو

-
spider
‫عنکبوت

-
spider web
‫تار عنکبوت

-
starfish
‫ستاره دریایی

-
wasp
‫زنبور