‫مشاغل     
Profesioj

-

la arkitekto

‫معمار

-

la astronaŭto

‫فضانورد

-

la frizisto

‫آرایشگر

-

la forĝisto

‫آهنگر

-

la boksisto

‫بوکسور

-

la toreisto

‫گاوباز

-

la burokrato

‫بوروکرات

-

la negoca vojaĝo

‫سفر کاری

-

la negocisto

‫تاجر

-

la buĉisto

‫قصّاب

-

la domzorgisto

‫سرایدار

-

la purigistino

‫نظافت چی

-

la klaŭno

‫دلقک

-

la kolego

‫همکار

-

la orkestrestro

‫رهبر ارکستر

-

la kuiristo

‫آشپز

-

la vakero

‫کابوی

-

la dentisto

‫دندانپزشک

-

la detektivo

‫کارآگاه

-

la plonĝisto

‫غوّاص

-

la kuracisto

‫پزشک

-

la doktoro

‫دکتر

-

la elektristo

‫برق کار

-

la fajrobrigadisto

‫آتش نشان

-

la fiŝkaptisto

‫ماهی گیر

-

la futbalisto

‫فوتبالیست

-

la gangstero

‫اوباش

-

la ĝardenisto

‫باغبان

-

la golfludisto

‫گلف باز

-

la gitaristo

‫گیتاریست

-

la ĉasisto

‫شکارچی

-

la hejmdekoraciisto

‫طراح داخلی

-

la juĝisto

‫قاضی

-

la kajakisto

‫کایاک ران

-

la magiisto

‫شعبده باز

-

la studanto / la lernanto

‫دانش آموز

-

la maratonisto

‫دونده ماراتن

-

la muzikisto

‫نوازنده

-

la monaĥino

‫راهبه

-

la profesio

‫حرفه

-

la okulkuracisto

‫چشم پزشک

-

la optikisto

‫چشم پزشک

-

la pentristo

‫نقّاش

-

la gazetliveristo

‫روزنامه فروش

-

la fotisto

‫عکّاس

-

la pirato

‫دزد دریایی

-

la plumbisto

‫لوله کش

-

la policisto

‫پلیس

-

la portisto

‫باربر

-

la malliberulo

‫زندانی

-

la sekretario

‫منشی

-

la spiono

‫جاسوس

-

la kirurgo

‫جرّاح

-

la instruistino

‫معلّم

-

la kamionŝoforo

‫راننده کامیون

-

la senlaboreco

‫بیکاری

-

la kelnerino

‫گارسون

-

la fenestro-purigisto

‫نظافت چی پنجره

-

la laboro

‫کار

-

la laboristo

‫کارگر

-
la arkitekto
‫معمار

-
la astronaŭto
‫فضانورد

-
la frizisto
‫آرایشگر

-
la forĝisto
‫آهنگر

-
la boksisto
‫بوکسور

-
la toreisto
‫گاوباز

-
la burokrato
‫بوروکرات

-
la negoca vojaĝo
‫سفر کاری

-
la negocisto
‫تاجر

-
la buĉisto
‫قصّاب

-
la aŭta mekanikisto
‫مکانیک

-
la domzorgisto
‫سرایدار

-
la purigistino
‫نظافت چی

-
la klaŭno
‫دلقک

-
la kolego
‫همکار

-
la orkestrestro
‫رهبر ارکستر

-
la kuiristo
‫آشپز

-
la vakero
‫کابوی

-
la dentisto
‫دندانپزشک

-
la detektivo
‫کارآگاه

-
la plonĝisto
‫غوّاص

-
la kuracisto
‫پزشک

-
la doktoro
‫دکتر

-
la elektristo
‫برق کار

-
la studantino / la lernantino
‫دانش آموز

-
la fajrobrigadisto
‫آتش نشان

-
la fiŝkaptisto
‫ماهی گیر

-
la futbalisto
‫فوتبالیست

-
la gangstero
‫اوباش

-
la ĝardenisto
‫باغبان

-
la golfludisto
‫گلف باز

-
la gitaristo
‫گیتاریست

-
la ĉasisto
‫شکارچی

-
la hejmdekoraciisto
‫طراح داخلی

-
la juĝisto
‫قاضی

-
la kajakisto
‫کایاک ران

-
la magiisto
‫شعبده باز

-
la studanto / la lernanto
‫دانش آموز

-
la maratonisto
‫دونده ماراتن

-
la muzikisto
‫نوازنده

-
la monaĥino
‫راهبه

-
la profesio
‫حرفه

-
la okulkuracisto
‫چشم پزشک

-
la optikisto
‫چشم پزشک

-
la pentristo
‫نقّاش

-
la gazetliveristo
‫روزنامه فروش

-
la fotisto
‫عکّاس

-
la pirato
‫دزد دریایی

-
la plumbisto
‫لوله کش

-
la policisto
‫پلیس

-
la portisto
‫باربر

-
la malliberulo
‫زندانی

-
la sekretario
‫منشی

-
la spiono
‫جاسوس

-
la kirurgo
‫جرّاح

-
la instruistino
‫معلّم

-
la ŝtelisto
‫دزد

-
la kamionŝoforo
‫راننده کامیون

-
la senlaboreco
‫بیکاری

-
la kelnerino
‫گارسون

-
la fenestro-purigisto
‫نظافت چی پنجره

-
la laboro
‫کار

-
la laboristo
‫کارگر